Programes

Pla Turisme Segur

El “Pla Turisme Segur” té com a principal objectiu incrementar de manera permanent la seguretat ciutadana en les zones turístiques i proporcionar un entorn més segur al turista durant la seua estada al nostre país. Igualment, pretén secundar i contribuir activament a les actuacions en el sector pel Govern d'Espanya i per les Administracions Autonòmica i Local; a més, pretén afavorir al sector turístic espanyol i cooperar en l'assoliment d'un major grau de competitivitat, així com cooperar entre totes les institucions públiques i privades que intervenen en el sector turístic.

 • Anar a dalt

  Servei d'Atenció al Turista Estranger

  La funció general del SATE (Servei d'Atenció al Turista Estranger) és atendre les víctimes de delictes o infraccions, en el seu propi idioma, assessorant-los en les gestions procedimentals i documentals, derivades del fet esdevingut (cancel•lació de targetes i documents de crèdit, contacte amb ambaixades i consolats, comunicació o localització de familiars, etc.).

  Veure tota la informació sobre denúncies

 • Anar a dalt

  En el teu vehicle

  • Durant el trajecte al teu lloc de vacances, extrema les mesures de seguretat respecte al teu vehicle i pertinences, i no pares davant requeriments d'estranys.
  • Evita deixar en el vehicle objectes de valor a la vista o a l'interior d'aquest.
 • Anar a dalt

  Si utilitzes transport públic

  • No factures al teu nom equipatges de persones desconegudes.
  • Identifica les teues pertinences abans de facturar-les.
  • Evita viatjar amb quantitats importants de diners damunt.
  • No confies el transport de les teues maletes a persones que no estiguen degudament acreditades.
  • Si viatges amb tren o autobús, no perdes de vista el teu equipatge, especialment en parades intermèdies.
 • Anbara dalt

  A l'hotel o apartament

  • No deixes a la vista diners o objectes de valor. Si existix la possibilitat, utilitza les caixes de seguretat. Si no eres ciutadà espanyol, valora deixar en aquestes la teua documentació i portar una fotocòpia legalment compulsada del teu document d'identitat o passaport.
  • En les zones comunes, vigila el teu equipatge i objectes personals.
 • Anar a dalt

  En llocs públics

  • Cuida les teues pertinences en aquells espais concorreguts (mercats ambulants, espectacles, platja, piscina, etc.)
  • Evita fer ostentació de riquesa o pertinences.
  • Evita els jocs d'atzar al carrer.
  • Desconfia d'ajudes sospitoses (avís de taques en roba, d'avaries en vehicle, etc.)
  • Quan estaciones, procura triar els llocs més transitats i il•luminats i aquells que estiguin coberts pel camp de visió d'una càmera de seguretat.