Programas

Plan Turismo Seguro

O “Plan Turismo Seguro” ten como principal obxectivo incrementar de forma permanente a seguridade cidadá nas zonas turísticas e proporcionar unha contorna máis segura ao turista durante a súa estancia no noso país. Igualmente, pretende apoiar e contribuír activamente ás actuacións no sector polo Goberno de España e polas Administracións Autonómica e Local; ademais, pretende favorecer ao sector turístico español e cooperar no logro dun maior grao de competitividade, así como cooperar entre todas as institucións públicas e privadas que interveñen no sector turístico.

 • Ir arriba

  Servizo de Atención ao Turista Estranxeiro

  A función xeral do SATE (Servizo de Atención ao Turista Estranxeiro) é atender ás vítimas de delitos ou infraccións, no seu propio idioma, asesorándolles nas xestións relativas aos procedementos e aos documentos, derivadas do feito acaecido (cancelación de tarxetas e documentos de crédito, contacto con embaixadas e consulados, comunicación ou localización de familiares, etc.).

  Ver toda a información sobre denuncias

 • Ir arriba

  No teu vehículo

  • Durante o traxecto ao teu lugar de vacacións, extrema as medidas de seguridade respecto a o teu vehículo e pertenzas, e non pares ante requirimentos de estraños.
  • Evita deixar no teu vehículo obxectos de valor á vista ou no interior do mesmo.
 • Ir arriba

  Se utilizas transporte público

  • Non factures ao teu nome equipaxes de persoas descoñecidas.
  • Identifica as túas pertenzas antes de facturalas.
  • Evita viaxar con cantidades importantes de diñeiro enriba.
  • Non confíes o transporte das túas maletas a persoas que non estean debidamente acreditadas.
  • Se viaxas en tren ou autobús, non perdas de vista a túa equipaxe, especialmente en paradas intermedias.
 • Ir arriba

  No hotel ou apartamento

  • Non deixes á vista diñeiro ou obxectos de valor. Se existe a posibilidade, utiliza as caixas de seguridade. Se non es cidadán español, valora deixar nestas a súa documentación e portar unha fotocopia legalmente compulsada do teu documento de identidade ou pasaporte.
  • Nas zonas comúns, vixía a túa equipaxe e obxectos persoais.
 • Ir arriba

  En lugares públicos

  • Coida as túas pertenzas naqueles espazos concorridos (mercados, espectáculos, praia, piscina. etc.)
  • Evita facer ostentación de riqueza ou pertenzas.
  • Evita os xogos de azar na rúa.
  • Desconfía de axudas sospeitosas (aviso de manchas en roupa, de avarías en vehículo, etc.)
  • Cando estaciones, procura elixir os lugares máis transitados e iluminados e aqueles que estean cubertos polo campo de visión dunha cámara de seguridade.