Subscriu-te

Les nostres publicacions

Des de 1871 la Policia ha vingut editant revistes professionals sota diferents capçaleres en funció de les característiques polítiques i sociològiques del període històric.

A l'Àrea de Publicacions li correspon la coordinació de les publicacions de la Direcció General de la Policia, tant en format paper com en versió digital, per tal de donar visibilitat al treball i les funcions de la Policia Nacional, al mateix temps que elabora les revistes oficials i desenvolupa el Programa Editorial del Ministeri de l'Interior en l'àmbit de la Direcció General de la Policia. Així mateix, coordina les relacions amb entitats públiques i privades derivades d'aquesta funció, en particular amb la Fundació Policia Espanyola (Ordre INT/859/2023, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupa l'estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i territorials de la Direcció General de la Policia).

L'elaboració i edició de les revistes «Policia» i «Ciència Policial», son dues de les funcions més característiques d'aquesta Àrea, fent d’aquestes publicacions uns referents professionals de l'activitat de la Policia Nacional i reflex del seu esdevenir institucional. Referents, aquests últims, arrelats en la corporació, narradors de l'actualitat policial i de l'avanç de la doctrina i la ciència policials més íntimament lligades a la nostra professió.

A més, (l’Àrea de Publicacions) compta amb un fons documental i fotogràfic i una base de dades de referències tècniques i professionals d'interès policial sobre publicacions tant en llengua espanyola com en altres idiomes; facilitant-hi l'accés a tots els professionals de l'àmbit de la seguretat pública i privada, així com a investigadors i estudiants interessats en aquelles disciplines vinculades al que es denomina doctrina policial.

Card image cap
Área de Publicaciones
C/ Rafael Calvo, 33 28071 Madrid
Correo electrónico
...

Per a fer peticions al Fons Documental de números anteriors als últims 24 mesos s'haurà de remetre un correu a l'Àrea de publicacions

Card image cap

Li oferim una versió reduïda de les nostres revistes per a no subscriptors.

Card image cap

Aquí pots consultar totes les nostres revistes publicades fins ara gratuïtament.

Preus de la subscripció anual

Funcionaris de la policia nacional en actiu
19€
Funcionaris de la policia nacional jubilats
15,38€
Funcionaris de la policia nacional en 2a activitat
15,38€
Alumnes de nou Ingrés
15,38€
Resta Subscriptors
22,17€
Números Solts Revista Policia
3,17€
Format paper
Números Solts Ciència Policial
4,07€
Format paper