UNITAT D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I DONA

Les Unitats d'Atenció a la Família i Dona, som les Unitats de la Policia Nacional especialitzades en la prevenció i la investigació de les infraccions penals sobre violència de gènere, domèstica i sexual.

Les Unitats d'Atenció a la Família i Dona som unitats policials especialitzades en la lluita contra:

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Té lloc exclusivament quan la violència l'exercix l'home sobre la dona. Ha d'existir o haver existit una relació sentimental entre ells i no té per què ser sempre física, també pot ser psicològica o sexual.

La violència contra la dona és una manifestació de desequilibri històric entre la dona i l'home que ha portat a la dominació i a la discriminació de la dona per l'home, privant així a la dona de la seua plena emancipació” (Conveni d'Istanbul 2011).

És una violència que es dirigix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, faltades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió” (Llei orgànica 1/2004).

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

És la que ocorre dins de la família, com la violència contra els menors per part dels seus pares, violència de fills a pares, violència de la dona contra l'home, entre persones del mateix sexe (intragènere), contra les persones majors i altres persones que convisquen en el mateix domicili.

VIOLÈNCIA SEXUAL

Quan una persona obliga una altra a dur a terme una determinada conducta sexual que no vol. La violència sexual pot tindre diverses manifestacions: des de la violació fins a l'assetjament o els tocaments no desitjats, l'exhibicionisme davant menors, etc.

Les UFAM som un servici policial integral en l'àmbit de la família i dona a nivell nacional. Comptem amb personal especialitzat amb capacitat per a atendre, escoltar i comprendre a totes les víctimes.

 • Recollim la denúncia, investiguem i prestem la protecció que necessite la víctima.
 • Encara que la persona no tinga clar si denunciarà, li donem informació sobre el procés i els recursos que li poden ajudar.
 • Podrà estar acompanyada de la persona que desitge en tot moment.
 • Comptem amb intèrprets de llengua de signes i idiomes estrangers per a les persones que ho necessiten.
 • Tenim en compte les necessitats que puguen tindre les persones amb discapacitat.

Treballem perquè la coordinació amb la resta de les institucions siga possible: servicis socials, servicis sanitaris, altres policies, oficines d'atenció a les víctimes, associacions i ONG, etc.

 • Codi electrònic de violència de gènere i domèstica

  Compendie legislació sobre violència de gènere i domèstica

  Data 23 de Novembre de 2017

 • Ley Orgánica 1/2004

  Mesures de protecció integral contra la violència de gènere

  Data 28 de Desembre de 2004

 • Llei 27/2003

  Reguladora de l'ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica.

  Data 31 de Juliol de 2003

 • Llei orgànica 3/2007

  Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Data 3 de Març de 2007

 • Llei Orgánica 10/2011

  Llei orgànica 10/2011, de 27 de juliol, de modificació dels articles 31-bis i 59-bis de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social

  Data 27 de Juliol de 2011

 • Protocol d'Actuació

  Protocol d'actuació del servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO)

  Data 27 de Juliol de 2012

 • Protocol d'Actuació

  Protocol bàsic d'intervenció contra el maltractament infantil en l'àmbit familiar, de l'observatori de la infància del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

  Data 09 de Juny de 2014

 • Llei 23/2014

  Reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea, incorpora al Dret Espanyol diverses decisions marc i la directiva 2011/99/UE, de 13 de desembre de 2011, del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'Ordre Europea de Protecció

  Data 20 de Novembre de 2014

 • Llei Orgánica 1/2015

  Codi Penal

  Data 30 de Març de 2015

 • Ley 4/2015

  Estatut de la víctima del delicte

  Data 27 d'Abril de 2015

 • Llei Orgánica 8/2015

  Modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

  Data 22 de Juliol de 2015

 • Llei 43/2015

  Tercer sector d'acció social

  Data 09 d'Octubre de 2015

 • Ratificació del Conveni del Consell d'Europa

  Prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul)

  Data 06 de Juny de 2014

 • Ratificació del Conveni internacional

  Els drets de les persones amb discapacitat (Conveni Nova York)

  Data 21 d'Abril de 2008

 • Directiva Europea 2011/92/UE

  Lluita contra els abusos sexuals, l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil

  Data 13 de Desembre de 2011

 • Directiva Europea 2011/99/UE

  Ordre Europea de Protecció

  Data 13 de Desembre de 2011

MISSIÓ

Les Unitats d'Atenció a la Família i Dona som les Unitats de la Policia Nacional especialitzades en la prevenció i la investigació de les infraccions penals sobre violència de gènere, domèstica i sexual.

En el nostre afany de situar a les víctimes en el centre del sistema i de proporcionar-los una atenció policial integral, incorporem a les nostres comeses, davall d’una mateixa direcció, junt amb les labors d’investigació, la seua assistència i protecció en coordinació amb la resta d'institucions implicades.

VISIÓ

Ser referent policial en l'àmbit de dona, família i menor en el pla nacional i internacional, amb personal altament especialitzat i pròxim a les víctimes que preste un servei de qualitat reconegut.

VALORS

 • Actuació policial integral, conjugant prevenció, investigació, protecció i atenció a la víctima.
 • Empatia amb les víctimes i sensibilitat social.
 • Perspectiva de gènere.
 • Tolerància i respecte per la diversitat.
 • Compromís i suport a la discapacitat.
 • Consciència social.
 • Especialitat en la proximitat.
 • Coordinació i col•laboració interinstitucional.
 • Professionalitat i flexibilitat.

Si vols posar una denúncia o necessites informació sobre violència de gènere, domèstica o sexual, dirigeix-te a la Comissària més propera, hi ha UFAM en totes la Comissaries de Policia Nacional.

Si coneixes una situació de violència, i no és una emergència, acudeix a la Comissària i compte el que creus que està ocorrent, no n'estàs segur, la policia s'encarregarà de comprovar-ho.