Programa Col-lectius Ciutadans

Comerç Segur

Actuació davant fets delictius:

  • Telefonar al 091 i esperar a la seua arribada.
  • Si el fet ocorreguera estant l'establiment tancat, no entrar en el local. Podria haver-hi persones alienes en el seu interior.
  • Mai manipular objectes que haja pogut tocar l'autor del fet delictiu.
  • Si el fet es produïx en la teua presència, facilitar el major nombre de dades del succés i de l'autor a la Policia.
  • En cas d'haver-hi testimonis, demanar-los les dades perquè la policia puga posar-se en contacte amb ells.
  • Si el delicte és telemàtic, no manipular el servidor o dispositiu electrònic utilitzat per a cometre'l.
  • Evitar sempre l'enfrontament amb el delinqüent, especialment si va armat.
  • Establix un codi de comunicació de paraules clau entre els treballadors per a comunicar qualsevol incident.