Programa Colectivos Cidadáns

Comercio Seguro

Actuación ante feitos delituosos:

  • Chamar ao 091 e esperar a súa chegada.
  • Se o feito ocorrese estando o establecemento pechado, non entrar no local. Podería haber persoas alleas no seu interior.
  • Nunca manipular obxectos que puidese tocar o autor do feito delituoso.
  • Se o feito prodúcese na túa presenza, facilitar o maior número de datos do suceso e do autor á Policía.
  • En caso de haber testemuñas, pedirlles os datos para que a policía poida poñerse en contacto con eles.
  • Se o delito é telemático, non manipular o servidor ou dispositivo electrónico utilizado para cometelo.
  • Evitar sempre o enfrontamento co delincuente, especialmente si vai armado.
  • Establece un código de comunicación de palabras chave entre os traballadores para comunicar calquera incidente.