red azul
Subscriu-te
Programa Xarxa Blava

Dirigit a Empreses, Departaments, Detectius Privat, Associacions Professionals i Sindicats.


Programa Vigila

Programa de comunicació dirigit als Vigilants de Seguretat, amb la finalitat de conformar un espai de relació amb aquest col-lectiu.

Introduïsca les seues dades d'accés

Pla Integral de Col•laboració

El Pla Integral de Col•laboració de la Policia Nacional amb el Sector de la Seguretat Privada, i a la consecució de la qual es dirigix el Projecte XARXA BLAVA, es basa en la necessitat d'escometre un procés de canvi en la relació de col•laboració Policia Nacional/Seguretat Privada, transcendint el model actual d'exigència legal per a arribar a un model de col•laboració professional de complementarietat i corresponsabilitat, passant de la situació actual d'aprofitament dels recursos de la Seguretat Privada per part de la Seguretat Pública, a un escenari de posada en comú de recursos que implique l'establiment d'una vertadera aliança de seguretats entre la Seguretat Privada i la Policia Nacional.

El nostre compromís

En la seua relació de col•laboració amb el Sector de la Seguretat Privada, la Policia Nacional assumix els següents compromisos:

Reciprocitat i bidireccionalitat
Per part de la Policia Nacional i en funció del grau de relació aconseguit en la col•laboració, es facilitarà la informació i el suport que resulten necessaris a cada moment per al compliment de les funcions assignades als servicis de Seguretat Privada.
Integració i distribució de la informació
La informació procedent de la Seguretat Privada serà integrada en el sistema d'intel•ligència de la Policia Nacional, per a la seua explotació per part de les Unitats Policials competents, participant a altres Cossos de Seguretat la que resulte de la seua competència.
Participació en la planificació
En la planificació operativa de la Policia Nacional es considerarà la participació activa dels servicis i de les capacitats del Sector de la Seguretat Privada.
Millora contínua
Des de la Policia Nacional es tindran en compte quantes propostes de millora de la col•laboració realitze la Seguretat Privada.
Reconeixement professionall
Sempre que en les actuacions de la Policia Nacional s'haja comptat amb l'aportació informativa o material de la Seguretat Privada, es procedirà a efectuar el corresponent reconeixement professional.

El seu compromís

Sense perjudici de l'obligació del Sector de la Seguretat Privada de col•laborar amb els altres Cossos i Forces de Seguretat, els qui participen en els programes de treball disposats per a la col•laboració amb la Policia Nacional, assumirà els següents compromisos:

  • Utilitzar els procediments i els canals disposats per la Policia Nacional per a la materialització dels diferents actes de col•laboració.
  • Posar a la disposició de la Policia Nacional quanta informació posseïsca sobre fets delictius o susceptibles d'afectar la seguretat ciutadana, corresponent al seu àmbit de competències.
  • Complir en tot moment amb el seu deure d'auxili i col•laboració, facilitant a la Policia Nacional, tant de pròpia iniciativa com al seu requeriment, la informació i el suport que resulte necessari en els àmbits preventius i d'investigació.
  • Fer un bon ús de la informació que reba de la Policia Nacional, utilitzant-la de la manera més adequada per a la millora de la seguretat ciutadana i per a l'efectivitat i eficiència dels servicis de seguretat privada.
  • Guardar la reserva necessària en relació amb la informació o suport que puga demanar i rebre de la Policia Nacional, usant la informació per als exclusius fins per als quals va ser sol•licitada i subministrada.

Compromís Comú – Objectius

Tant la Policia Nacional com el Sector de la Seguretat Privada participant en els programes de col•laboració, es comprometen a:

  • Mantindre una voluntat i actitud proactiva, oberta i favorable a la col•laboració, tractant de superar els possibles inconvenients o dificultats que en cada cas puguen presentar-se.
  • Justificar recepció i donar complida resposta a les sol•licituds que puguen dirigir-se mútuament, duent a terme les accions que siguen necessàries en relació amb aquestes.
  • Disposar de la informació per a la finalitat de seguretat, sense necessitat d'haver de tornar-la a comunicar a cap altre Cos de Seguretat o servici de Seguretat Privada.