red azul
Subscriu-te
Programa Xarxa Blava

Dirigit a Empreses, Departaments, Detectius Privat, Associacions Professionals i Sindicats.


Programa Vigila

Programa de comunicació dirigit als Vigilants de Seguretat, amb la finalitat de conformar un espai de relació amb aquest col-ectiu.

Introdueixi les seves dades d'accés

Pla Integral de Col-laboració

El Pla Integral de Col-laboració de la Policia Nacional amb el Sector de la Seguretat Privada, i a la consecució de la qual es dirigeix el Projecte XARXA BLAVA, es basa en la necessitat d'escometre un procés de canvi en la relació de col•laboració Policia Nacional/Seguretat Privada, transcendint el model actual d'exigència legal per a arribar a un model de col•laboració professional de complementarietat i corresponsabilitat, passant de la situació actual d'aprofitament dels recursos de la Seguretat Privada per part de la Seguretat Pública, a un escenari de posada en comú de recursos que impliqui l'establiment d'una veritable aliança de seguretats entre la Seguretat Privada i la Policia Nacional.

El nostre compromís

En la seva relació de col-laboració amb el Sector de la Seguretat Privada, la Policia Nacional assumeix els següents compromisos:

Reciprocitat i bidireccionalitat
Per part de la Policia Nacional i en funció del grau de relació aconseguit en la col•laboració, es facilitarà la informació i el suport que resultin necessaris a cada moment per al compliment de les funcions assignades als serveis de Seguretat Privada.
Integració i distribució de la informació
La informació procedent de la Seguretat Privada serà integrada en el sistema d'intel•ligència de la Policia Nacional, per a la seva explotació per part de les Unitats Policials competents, participant a altres Cossos de Seguretat la que resulti de la seva competència.
Participació en la planificació
En la planificació operativa de la Policia Nacional es considerarà la participació activa dels serveis i de les capacitats del Sector de la Seguretat Privada.
Millora contínua
Des de la Policia Nacional es tindran en compte quantes propostes de millora de la col-laboració realitzi la Seguretat Privada.
Reconeixement professional
Sempre que en les actuacions de la Policia Nacional s'hagi comptat amb l'aportació informativa o material de la Seguretat Privada, es procedirà a efectuar el corresponent reconeixement professional.

El seu compromís

Sense perjudici de l'obligació del Sector de la Seguretat Privada de col•laborar amb els altres Cossos i Forces de Seguretat, els qui participin en els programes de treball disposats per a la col•laboració amb la Policia Nacional, assumirà els següents compromisos:

  • Utilitzar els procediments i els canals disposats per la Policia Nacional per a la materialització dels diferents actes de col-laboració.
  • PPosar a la disposició de la Policia Nacional quanta informació posseeixi sobre fets delictius o susceptibles d'afectar la seguretat ciutadana, corresponent al seu àmbit de competències.
  • Complir en tot moment amb el seu deure d'auxili i col•laboració, facilitant a la Policia Nacional, tant de pròpia iniciativa com al seu requeriment, la informació i el suport que resulti necessari en els àmbits preventius i de recerca.
  • Fer un bon ús de la informació que rebi de la Policia Nacional, utilitzant-la de la manera més adequada per a la millora de la seguretat ciutadana i per a l'efectivitat i eficiència dels serveis de seguretat privada.
  • Guardar la reserva necessària en relació amb la informació o suport que pugui demanar i rebre de la Policia Nacional, usant la informació per als exclusius fins per als quals va ser sol•licitada i subministrada.

Compromís Comú – Objectius

Tant la Policia Nacional com el Sector de la Seguretat Privada participant en els programes de col•laboració, es comprometen a:

  • Mantenir una voluntat i actitud proactiva, oberta i favorable a la col•laboració, tractant de superar els possibles inconvenients o dificultats que en cada cas puguin presentar-se.
  • Justificar recepció i donar complerta resposta a les sol•licituds que puguin dirigir-se mútuament, duent a terme les accions que siguin necessàries en relació amb aquestes.
  • Disposar de la informació per a la finalitat de seguretat, sense necessitat d'haver de tornar-la a comunicar a cap altre Cos de Seguretat o servei de Seguretat Privada.