Programes

Programa Col-lectius Ciutadans

Amb la finalitat de facilitar la comunicació amb els ciutadans es crea el correu electrònic : participa@policia.es, a través del qual els ciutadans podran canalitzar les seues demandes, inquietuds i totes aquelles qüestions que tinguen a veure amb la seguretat.

Els objectius generals del Programa de Col•lectius Ciutadans són els següents:

  • Obtindre una relació més fluida i immediata amb els representants dels col•lectius ciutadans, entre ells comerciants, associacions veïnals i grups vulnerables com a col-lectius de persones amb alguna discapacitat.
  • Conéixer de manera directa els problemes que els afecten i els plantejaments dels mateixos en l'àmbit de la seguretat.
  • Possibilitar a la Institució Policial una resposta àgil i eficaç en l'aplicació d'estratègies, programes i plans de seguretat, enfocats als assumptes que més preocupen la ciutadania i millorar la seua seguretat.