Programas

Programa Colectivos Cidadáns

Co fin de facilitar a comunicación cos cidadáns créase o correo electrónico participa@policia.es, a través do cal os cidadáns poderán canalizar as súas demandas, inquietudes e todas aquelas cuestións que teñan que ver coa seguridade.

Os obxectivos xerais do Programa Colectivos Cidadáns son os seguintes:

  • Obter unha relación máis fluída e inmediata cos representantes dos colectivos cidadáns, entre eles comerciantes, asociacións veciñais e grupos vulnerables como colectivos de persoas con algunha discapacidade.
  • Coñecer de forma directa os problemas que lles afecte e as formulacións dos mesmos no ámbito da seguridade.
  • Posibilitar á Institución Policial unha resposta áxil e eficaz na aplicación de estratexias, programas e plans de seguridade, enfocados aos asuntos que máis preocupan á cidadanía e mellorar a súa seguridade.