As operacións bancarias analizadas suman máis de 4.000.000 de euros

A Policía Nacional desarticula a armazón societario dunha organización criminal que blanqueaba o diñeiro obtido da explotación laboral de estranxeiros

Trátase da segunda fase dunha operación –na que xa foron detidas 18 persoas o pasado mes de xullo- contra trátaa de seres humanos con fins de explotación laboral de cidadáns de orixe africana en situación irregular no sector da construción

Como consecuencia da investigación patrimonial, os axentes detiveron a outro cinco persoas na cidade de Málaga, imputaron a cinco persoas xurídicas e bloquearon 18 contas bancarias cun saldo de case 92.000 euros

21/03/24

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el entramado societario de una organización criminal que blanqueaba, preseuntamente, el dinero obtenido de la explotación laboral de extranjeros. Se trata de la segunda fase de una operación –en la que ya fueron detenidas 18 personas el pasado mes de julio- contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos de origen africano en situación irregular en el sector de la construcción. Como consecuencia de la investigación patrimonial, donde las operaciones bancarias analizadas suman más de 4.000.000 de euros, los agentes han detenido a otras cinco personas en la ciudad de Málaga, han imputado a cinco personas jurídicas y han bloqueado 18 cuentas bancarias con un saldo de casi 92.000 euros.

Primeira fase: 18 detidos

A primeira fase desta operación desenvolveuse en Málaga, onde os axentes detectaron unha rede que, baixo a aparencia dunha estrutura empresarial, utilizaba a imaxe de asociación de axuda ao inmigrante captando así ás súas vítimas para a súa explotación no sector da construción. As vítimas tiñan que comer e durmir no interior de vehículos e, ademais, realizaban servizos de peón ou de seguridade de obras en xornadas que continuaban máis aló de 24 horas. O operativo policial, que se realizou en xullo do pasado ano, culminou con 18 detidos (17 na cidade de Málaga e un en Madrid), e catro rexistros en Málaga onde se interviñeron 30.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios teléfonos móbiles e documentación relacionada coa investigación.

Segunda fase: investigación patrimonial

A investigación económica, que se iniciou en outubro de 2022, centrouse na estrutura societaria da organización criminal desarticulada. Os axentes detectaron que estaba composta por sete persoas xurídicas -algunhas delas a nome de homes de palla- que estarían a actuar ilicitamente, por unha banda, explotando laboralmente a estranxeiros irregulares mediante subcontratas realizadas ás sociedades mercantís controladas polos membros da armazón. Desta forma facían pasar aos inmigrantes -na súa maioría subsaharianos, sen permiso de traballo e en situación de vulnerabilidade- por terceiras persoas dadas de alta na Seguridade Social. Á súa vez, exercían un control exhaustivo das horas que traballaban e pagábanlles en metálico in situ cantidades de diñeiro ínfimas, moi por baixo dos salarios mínimos estipulados, xerando así unha gran riqueza proveniente da explotación laboral.

Estrutura económica da organización rexida polo principio de caixa “única”

Por outra banda, as pescudas acreditaron que a organización xerou inxentes beneficios, analizado os axentes operacións bancarias que suman 4.185.397,80 de euros. Detectáronse actividades inusuais para unha sociedade mercantil, o cal se reflicte no manexo de diñeiro (pola súa elevada cantidade, dinámica das transmisións, e o feito de tratarse de diñeiro en metálico).

Todo iso permitiu concluír que a estrutura económica da organización funcionaba rexida polo criterio ou principio de caixa “única”. Isto supón que os ingresos e gastos dunha armazón societario centralícense nunha tesouraría única con todos os recursos financeiros ao seu cargo, sen que cada sociedade ou asociación poida dispor do mesmo con autonomía, coexistindo neste caso os ingresos lícitos cos ilícitos.

Por último, nesta segunda fase da investigación, os axentes evidenciaron que parte dos ingresos obtidos coa actividade ilícita destináronse á adquisición de bens mobles (vehículos) a nome das dúas asociacións creadas para o efecto, sen ingresos recorrentes nin actividade económica algunha. Mentres tanto, outra parte das ganancias utilizábanse para facer fronte aos pagos en efectivo dos inmigrantes explotados.