Programes

Programa Colectivos Ciudadanos

Amb la finalitat de facilitar la comunicació amb els ciutadans es crea el correu electrònic participa@policia.es, a través del com els ciutadans podran canalitzar les seves demandes, inquietuds i totes aquelles qüestions que tinguin a veure amb la seguretat.

Els objectius generals del Programa de Col·lectius Ciudadanos són els següents:
  • Obtenir una relació més fluïda i immediata amb els representants dels col·lectius ciutadans, entre ells comerciants, associacions veïnals i grups vulnerables com a col·lectius de persones amb alguna discapacitat.
  • Conèixer de forma directa els problemes que els afectin i els plantejaments dels mateixos en l'àmbit de la seguretat.
  • Possibilitar a la Institució Policial una resposta àgil i eficaç en l'aplicació d'estratègies, programes i plans de seguretat, enfocats als assumptes que més preocupen a la ciutadania i millorar la seva seguretat.