Una nova modalitat delictiva, denominada hackstorsion, amb la qual haurien obtingut uns 340.000 euros de benefici

La Policia Nacional deté a deu falsos hackers per estafar a centenars de clients que contractaven els seus servicis

Els arrestats publicaven anuncis en Internet en els quals oferien servicis per a espiar perfils de xarxes socials o WhatsApp en temps real, eliminar deutes pendents amb l'Agència Tributària, multes de la DGT o canviar notes en servidors d'Universitats

Identificades unes 430 víctimes que, després de contractar els servicis dels falsos hackers, eren extorsionades baix l'amenaça de revelar el treball que els havien encomanat o dades sensibles de caràcter íntim

Els investigadors han analitzat més de 12.000 anuncis de publicitat enganyosa, associats a més de 40 números de telèfon, més de 200 comptes de correu electrònic i quasi 1.300 adreces IP de connexió a Internet

Els agents han practicat registres a Saragossa, Barcelona, Girona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària, en els quals s'han intervenut 40 terminals de telefonia mòbil, 17 discos durs, 3 ordinadors, 5 tablets i 24 pendrives, a més de recuperar 176.775 euros dels diners enviats per les víctimes

10/08/21

Agents de la Policia Nacional han dut a terme un operatiu contra una nova modalitat delictiva batejada com hackstorsión en el qual han sigut detingudes deu persones. Els arrestats publicaven anuncis en els quals oferien servicis d'hacker per a espiar aplicacions de missatgeria, comptes de correu electrònic, eliminació de deutes pendents amb Agència Tributària, eliminació de multes de la DGT o canvi de notes en servidors d'Universitats, entre uns altres. Una vegada que les víctimes contractaven estos servicis, els detinguts els extorsionaven amb l'amenaça de revelar continguts del seu àmbit privat o íntim. Durant la investigació es van practicar registres a Saragossa, Barcelona, Girona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària, en els quals es van intervendre 40 terminals de telefonia mòbil, 17 discos durs, 3 ordinadors, 5 tablets i 24 pendrives. A més han sigut intervenuts 176.775€ dels diners enviats per les víctimes.

Hackstorsión: nova modalitat delictiva

La investigació és fruit del ciberpatrullaje actiu desenvolupat en xarxes socials i fonts obertes d'informació en Internet. Els agents especialitzats van detectar un auge d'anuncis en els quals sofisticats hackers oferien diferents servicis informàtics, entre els quals es trobaven espiar aplicacions de missatgeria en temps real, comptes de correu electrònic i perfils de xarxes socials. A més oferien eliminar dades dels servidors de l'Agència Tributària, de l'ASNEF (Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit), de la RAI (Registre d'Acceptacions Impagades) o fins i tot de la DGT (Direcció general de trànsit) així com canvi de notes dels servidors de les universitats, gravació de titulacions oficials no cursades i altres ofertes d'índole similar. 

Els agents van posar en marxa un dispositiu policial per a la investigació d'aquest fenomen delictiu desconegut fins al moment. Les gestions realitzades van aconseguir identificar més de 12.000 anuncis d'este tipus i, associats a aquestes publicacions, es van trobar més de 40 números de telèfon, més de 200 comptes de correu electrònic i quasi 1.300 adreces IP de connexió a Internet. De l'exhaustiva anàlisi de la informació obtinguda es va poder determinar la presumpta comissió de delictes d'estafa, extorsió i descobriment i revelació de secrets. A més, es van detectar cinc focus diferenciats de participació en els fets delictius que, si ben pogueren tindre alguna connexió puntual, desenvoluparien les seues activitats il·lícites de forma descentralitzada. 

També exigien diners a la part suposadament espiada

Els agents van iniciar cinc investigacions independents en les quals es va detectar, com a nexe comú, l'ocupació d'un mateix modus operandi. Els arrestats captaven als clients a través de la publicació d'anuncis oferint servicis d'hacker informàtic i els exigien el pagament per endavant de l'import pactat complet o, almenys, una part. Baix el pretext de complir amb la comesa encomanada, els suposats hackers sol·licitaven dades sensibles, bé del propi interessat, bé del subjecte al que es pretenia espiar o vulnerar la seua intimitat.

Després de l'enviament de la quantia pactada per part de les víctimes, el contacte s'interrompia de forma abrupta incomplint-se l'acordat i no facilitant motiu algun. Sn embargament, quan la víctima pretenia espiar les xarxes socials o aplicacions de missatgeria d'una altra persona, o en els quals el servici que es contractava era de dubtosa legalitat, els contactes continuaven. Davant estes situacions, el fals hacker escrivia a els qui li havien contractat, però ara sol·licitant noves quantitats de diners baix l'amenaça de revelar el treball que els havien encarregat. Per a açò, mostraven als clients captures de pantalla de les converses mantingudes en les quals sol·licitaven aquests servicis i facilitaven la informació que se'ls anava requerint. 

Encara que les víctimes abonaren les quanties econòmiques exigides, els detinguts seguien demandant nous pagaments, fins que les mateixes entenien que aquesta situació no tenia fi i es resignaven a assumir el dany derivat del descobriment de les seues intencions. Una vegada que la víctima es negava a realitzar més pagaments, els falsos hacker complien la seua amenaça i contactaven amb la part a la qual pretenien espiar. A més, els informaven que comptaven amb informació del seu interés i els mostraven algun contingut perquè veren que era cert, i també els exigien el pagament d'una quantitat econòmica a canvi de conéixer la informació completa.

341.000€ en beneficis

L'evolució de les investigacions va permetre detectar un total de 21 comptes bancaris empleades pels falsos hackers per a rebre els diners enviats per les víctimes. L'estudi dels quasi 3.000 moviments bancaris reflectits en elles va permetre la identificació de 430 víctimes. A més, s'ha pogut quantificar el lucre derivat d'aquesta activitat delictiva, ascendint l'import total dels cinc focus investigats a 341.000 euros.

Finalment, al llarg dels últims mesos, es va procedir a l'explotació operativa de les investigacions a Saragossa, Barcelona, Girona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària. En dites operatives policials s'ha detingut a 10 presumptes autors dels delictes investigats i s'han practicat entrades i registres domiciliàries, fruit de les quals s'han intervenut 40 terminals de telefonia mòbil, 17 discos durs, 3 ordinadors, 5 tablets i 24 pendrives. A més també han sigut intervenuts 176.775 euros dels diners enviats per les víctimes.