En col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Policia Nacional descobrix a Còrdova un frau a la Seguretat Social superior a 1.200.000 euros

Detingudes sis persones, a més de tres investigades no detingudes, per presumptes delictes de frau contra la Seguretat Social i frustració de l'execució

En una de les trames, el verdader responsable de la mateixa va interposar a persones en les seues societats que no sabien ni llegir ni escriure i, fins i tot, un d'ells es trobava complint condemna en la presó

30/05/22

Agents de la Policia Nacional han dut a terme a Còrdova diverses investigacions dirigides contra el frau a la Seguretat Social en sectors tan diversos com la restauració i la construcció, quantificant-se el frau total en 1.299.399 euros. Eixa quantitat s'hauria vist incrementada de no ser per les actuacions policials, ja que els agents van detectar noves societats amb les quals continuaven amb el negoci i amb les quals al seu torn dificultaven les labors executives de constrenyiment per part de la Seguretat Social.

Les investigacions van començar al novembre de 2021. Els agents van rebre diversos escrits-denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social en els quals es requeria l'actuació policial davant les diverses actuacions irregulars dutes a terme, presumptament, pels administradors de diferents empreses amb la finalitat d'eludir les seues obligacions de pagament amb la Seguretat Social. Totes les empreses investigades es trobaven situades a Còrdova.

Els empresaris de les societats investigades no abonaven les seues pròpies assegurances socials ni dels seus treballadors, incrementant així el marge de benefici en l'activitat mercantil i el consegüent perjuí a la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com la competència deslleial amb empreses del seu mateix sector.

En l'anàlisi patrimonial de les empreses i els seus administradors, es va comprovar que en tots els casos es pretenia eludir el pagament del deute i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, creant grups i successions empresarials que ocultaven els beneficis i béns de les societats investigades.

Els agents han pogut determinar la participació delictiva de nou persones, sent principalment els administradors de fet de les empreses, les seues testaferros o persones interposades, treballadors que figuraven en connivència, sent-los imputats els delictes Contra la Seguretat Social i Frustració de l'Execució.

Diversos entramats per a defraudar a la Seguretat Social

Un dels entramats investigats havia generat un deute superior als 600.000 euros sense abonar quantitat alguna de l'alt deute ocasionat des del 2014 fins al 2021, a pesar que s'han trobat indicis més que suficients que evidencien una clara actitud defraudadora per part dels investigats. Així, es va detectar un entramat empresarial que el seu objectiu era pagar els deutes amb la Seguretat Social i, per a açò, utilitzava diferents testaferros (familiars, treballadors, clients, etc.) amb la finalitat d'ocultar al verdader amo i/o cap de les mercantils investigades. S'ha pogut comprovar, fruit de l'anàlisi de la informació de l'AEAT, que este entramat empresarial comptava amb importants entrades de fons en els seus comptes, superiors al milió d'euros, però a pesar d'açò mai ha pagat cap quantitat de l'alt deute generat.

En una altra de les investigacions dutes a terme, el deute de les quals amb la TGSS era superior al mig milió d'euros, comptaven amb societats on aglutinaven a tots els treballadors i en les quals es generaven de manera dolosa altes deutes amb la Seguretat Social; i un altre grup de mercantils, lliures de deutes i sense treballadors, en les quals es facturava tots els negocis d'este entramat empresarial, amb la finalitat d'ocultar el patrimoni generat i aparentar que les societats generadores de deute tenien una situació econòmica deficitària, que els “impossibilitava” el poder fer front al pagament dels deutes ocasionats.

En les empreses que aglutinaven tots els deutes amb la Seguretat Social s'utilitzaven a testaferros que no sabien llegir ni escriure, i fins i tot un d'ells es trobava complint condemna en un centre penitenciari quan figurava com a administrador i autoritzat xarxa d'una de les empreses investigades.