En colaboración coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

A Policía Nacional descobre en Córdoba unha fraude á Seguridade Social superior a 1.200.000 euros

Detidas seis persoas, ademais de tres investigadas non detidas, por presuntos delitos de fraude contra a Seguridade Social e frustración da execución

Nunha das tramas, o verdadeiro responsable da mesma interpuxo a persoas nas súas sociedades que non sabían nin ler nin escribir e, mesmo, un deles atopábase cumprindo condena no cárcere

30/05/22

Axentes da Policía Nacional han levado a cabo en Córdoba diversas investigacións dirixidas contra a fraude á Seguridade Social en sectores tan diversos como a restauración e a construción, cuantificándose a fraude total en 1.299.399 euros. Esa cantidade viuse incrementada de non ser polas actuacións policiais, xa que os axentes detectaron novas sociedades coas que continuaban co negocio e coas que á súa vez dificultaban os labores executivos de constrinximento por parte da Seguridade Social.

As investigacións comezaron en novembro de 2021. Os axentes recibiron varias escritos-denuncias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social nos que se requiría a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo, presuntamente, polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social. Todas as empresas investigadas atopábanse situadas en Córdoba.

Os empresarios das sociedades investigadas non aboaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social, así como a competencia desleal con empresas da súa mesmo sector.

Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, comprobouse que en todos os casos pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas.

Os axentes puideron determinar a participación delituosa de nove persoas, sendo principalmente os administradores de feito das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia, séndolles imputados os delitos Contra a Seguridade Social e Frustración da Execución.

Diversas armazóns para defraudar á Seguridade Social

Un das armazóns investigadas había xerado unha débeda superior aos 600.000 euros sen aboar cantidade algunha da alta débeda ocasionada desde o 2014 ata o 2021, a pesar de que se atoparon indicios máis que suficientes que evidencian unha clara actitude defraudadora por parte dos investigados. Así, detectouse unha armazón empresarial cuxo obxectivo era pagar as débedas coa Seguridade Social e, para iso, utilizaba diferentes homes de palla (familiares, traballadores, clientes, etc.) co fin de ocultar ao verdadeiro dono e/ou xefe das mercantís investigadas. Púidose comprobar, froito da análise da información da AEAT, que esta armazón empresarial contaba con importantes entradas de fondos nas súas contas, superiores ao millón de euros, pero a pesar diso nunca pagou ningunha cantidade da alta débeda xerada.

Noutra das investigacións levadas a cabo, cuxa débeda coa TGSS era superior ao medio millón de euros, contaban con sociedades onde aglutinaban a todos os traballadores e nas que se xeraban de maneira dolosa altas débedas coa Seguridade Social; e outro grupo de mercantís, libres de débedas e sen traballadores, nas que se facturaba todos os negocios desta armazón empresarial, co fin de ocultar o patrimonio xerado e aparentar que as sociedades xeradoras de débeda tiñan unha situación económica deficitaria, que lles “imposibilitaba” o poder facer fronte ao pago das débedas ocasionadas.

Nas empresas que aglutinaban todas as débedas coa Seguridade Social utilizábanse a homes de palla que non sabían ler nin escribir, e mesmo un deles atopábase cumprindo condena nun centro penal cando figuraba como administrador e autorizado rede dunha das empresas investigadas.