Programes

Delictes d'Odi i Radicalització Violenta

 • Anar a dalt

  Delictes d'Odi

  El que coneixem com a “delicte d'odi” no és més que qualsevol acte criminal motivat pel biaix o el prejudici cap a un grup particular de persones per motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, l'ètnia, raça o nació a la qual pertanga, el seu sexe, orientació o identitat sexual, raons de gènere, la malaltia que patisca o la seua discapacitat.

  La Unitat Central de Participació Ciutadana juntament amb les seues delegacions territorials són l'interlocutor social en la Policia Nacional per a:

  • Contacte permanent amb associacions i ONG’s.
  • Facilitar assessoria tècnica i suport policial.
  • Via de comunicació d'inquietuds i requeriments.
  • Reunions periòdiques amb les diferents associacions representatives de drets dels diferents col-lectius.
 • Anar a dalt

  Prevencions davant els delictes d'odi

  En aquells supòsits en els quals vosté puga haver sigut víctima o coneix l'existència d'un "delicte d'odi", es recomana, i resulta important en la lluita contra la discriminació o l'exclusió, que adeqüe la seua conducta als següents consells:

  • Denuncie l'incident al més prompte possible. Port un document d'identitat que acredite les seues dades personals.
  • Facilite informació detallada sobre els fets patits o dels quals ha sigut testimoni, així com de l'autor/és de l'acte, lloc, testimonis presencials, etc.
  • Descriga de manera literal les paraules i expressions proferides per l'autor/és.
  • Si considera que l'incident està motivat per la seua raça, religió, nacionalitat, cultura, orientació sexual, discapacitat, etc. assenyale tal circumstància en efectuar la denúncia, i la raó d'aquesta conclusió (expressions, etc.)
  • Detall, amb la major precisió possible, dades sobre qualsevol marca, símbol, anagrama, distintiu, tatuatge, o vestimenta de l'autor/és dels fets.
  • Si ha sigut objecte d'alguna lesió, per lleu que siga, acudisca a un centre sanitari i sol·licite un informe mèdic per a adjuntar-lo a la denúncia.
  • Sol·licite un intèrpret si vosté no comprén l'idioma o s'expressa mitjançant el llenguatge de signes.
  • Després de l'incident, si no realitzarà la denúncia de manera immediata, es recomana que anote o grave tota la informació sobre aquest. Això permetrà, a l'hora de plasmar els fets en la denúncia, que es recullen tots els extrems amb el major detall i exactitud possibles.
 • Anar a dalt

  Línies d'actuació

  Amb la finalitat de donar compliment a la Instrucció 16/2014 de la Secretaria d'Estat de Seguretat -actualitzada per la Instrucció 4/2020 *SES- , per la qual s'aprova el “Protocol d'Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat per als delictes d'odi i conductes que vulneren les normes legals sobre discriminació”, la Direcció Adjunta Operativa va designar a aquesta Unitat Central de Participació Ciutadana com a “interlocutor social”, segons el que es preveu tant en la disposició tercera de l'esmentada Instrucció com en l'apartat nové del citat Protocol d'Actuació, relatiu a les “Relacions amb la Comunitat i les ONGs de Víctimes i de Defensa dels Drets Humans”.

  Per això, les Delegacions Provincials, locals i de Districte de Participació Ciutadana mantenen contactes amb els representants de la societat civil, a l'una que serveixen de via de comunicació de les inquietuds que les diferents ONGs li puguen presentar.

  Així mateix, es fomenta l'establiment de reunions periòdiques amb les diferents associacions representatives de drets dels diferents col·lectius, tot això amb la finalitat de donar a conéixer, d'una banda, la labor policial i, per un altre, els diferents punts de vista d'aquestes associacions, que poden redundar en una major efectivitat de l'activitat policial.