Coa colaboración da arma de Carabineros de Italia e a Homeland Security Investigations dos Estados Unidos

A Policía Nacional recupera un altar romano que foi roubado no Museo Arqueolóxico de Tarragona en 1962

As autoridades italianas informaron de que a peza figuraba como vendida nunha casa de poxas en liña dos EEUU

Tras permanecer 60 anos afastada do museo, os axentes procederon hoxe á entrega desta pequena ara de 12 centímetros de altura realizada en mármore branco

Altar romano

16/06/22

Axentes da Policía Nacional, nunha operación que contou coa colaboración da arma de Carabineros de Italia, a Homeland Security Investigations de Estados Unidos e do Ministerio de Cultura e Deporte, recuperaron unha peza arqueolóxica de gran valor histórico que foi roubada no Museo Arqueolóxico de Tarragona en 1962. Trátase dun pequeno altar ou ara doméstico da época romana realizado en mármore branco, e que aparecía recollido na base de datos do Corpus Inscriptionum Latinarum, compendio de inscricións latinas foi recompilado por Emil Hübner e publicado en 1869, e recolle de forma exhaustiva inscricións latinas do mundo romano. Esta mañá procedeuse á súa entrega ao museo por parte dos investigadores

As investigacións comezaron a mediados do ano 2015, cando os axentes tiveron coñecemento, a través da arma de Carabineros de Italia, da posible localización da peza. As autoridades italianas informaron de que a peza figuraba como vendida nunha casa de poxas en liña nos Estados Unidos de América. O altar, duns 12 centímetros de altura, ten gravada unha inscrición latina dedicada ao deus Júpiter, na que pode lerse “IOVI OPTIMO MAXIMO CAPITOLINO SACRUM”, traducido como “Ao Sacro Júpiter Capitolino, boísimo e máximo”.

As aras son construcións de pequeno tamaño que se destinaban como altar para as ofrendas ás divindades. É dicir, son monumentos relixiosos levantados xunto a terreos consagrados, templos ou santuarios, tamén con carácter privado nas casas.

Foi adquirido en 2002 a unha coñecida sala de poxas de Londres

Os técnicos do Museo Arqueolóxico de Tarragona, museo de titularidade estatal e xestión transferida á comunidade autónoma de Cataluña, confirmaron fóra de toda  dúbida aos axentes, que a peza localizada era a que foi roubada nos anos 60 do século XX, e que formaba parte dos fondos do museo desde o ano 1880, data na que xa aparecía apuntada no catálogo razoado do museo.

Os labores de investigación ao redor da casa de poxas dos Estados Unidos, onde se comercializou o altar, revelaron que a peza procedía dunha colección británica. A seguir foi solicitada, a través das canles oficiais de cooperación internacional, a colaboración das autoridades estadounidenses, quen verificaron que a casa de poxas adquiriu o altar romano no ano 2002 a unha coñecida sala de poxas en Londres, procedendo no ano 2010 á súa venda a un cidadán estadounidense que na por entón residía na capital británica. Finalmente, a peza foi entregada voluntariamente por esa persoa, ao ter coñecemento da súa orixe ilegal, sendo por tanto recuperada e depositada na Embaixada de España en Londres, desde onde foi trasladada a España.

A ara volve ao seu museo de orixe, reincorporándose á colección pública estatal á que pertence, para que poida volver ser gozada por todos despois de 60 anos de ausencia. 

 

 

Entrega peza recuperada