Programas

Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas

Podes poñerte en contacto coa Policía sobre problemas no ámbito escolar, a través da conta de correo seguridadescolar@policia.es

A Policía Nacional dende que se implementou a Instrución 7/2013 da Secretaría de Estado de Seguridade, traballa de forma permanente a PREVENCIÓN para conseguir unha maior seguridade para os menores e novos, en toda España, a través da ampla rede de expertos das delegacións de Participación Cidadá, para responder de maneira coordinada e eficaz as cuestións relacionadas coa seguridade de menores e novos en centros escolares e a súa contorna.

O Plan ofrece aos centros e á comunidade educativa, ademais de acceso a un experto policial e incremento de presenza policial en centros educativos e as súas contornas, reunións e charlas sobre:

  • Acoso escolar
  • Uso seguro de internet
  • Prevención do consumo e tráfico de sustancias estupefacientes.
  • Prevención de bandas xuvenís e delitos de odio.
  • Prevención de violencia de xénero mediante a transmisión de valores de igualdade.
Para máis información, comunicación dunha incidencia sucedida na contorna escolar e implementación do Plan Director, ponte en contacto con: seguridadescolar@policia.es