Himne de la Policia

L'Himne de la Policia Nacional s'interpretarà en el Dia de la Policia, o a vegades d'especial rellevància quan així es determine per la Direcció General de la Policia, conforme a les regles establides per la Resolució de 8 de juliol de 2013, de la Direcció General de la Policia per la qual s'aprova el protocol d'actes institucionals de la Policia Nacional.

L'actitud de respecte a l'Himne de la Policia Nacional dels assistents als actes en els quals siga interpretat s'expressarà, en el cas del personal uniformat de la Policia Nacional en posició de fermes, posant-se en peus la resta del personal no uniformat assistent.

Reproduir himne (Castellà)

Lletra. Transcripció de l'àudio (Valencià).

Brilla en els meus ulls llum serena de temprança

Batega en el meu pit ferm el pols de l'honor

Tendeixen les meues mans un suport sense distàncies

Corre en la meua sang com un *rio la passió

Forgen el meu esperit la Llei i la Justícia

Són el motiu de la meua noble voluntat

Sorgeix el coratge com a brisa que acaricia

Per a vetlar pel Dret i la Veritat

(Tornada. Cor central)

POLICIA NACIONAL

El meu cor no coneix el desànim

Tenacitat de ferro sosté els fonaments

De la Concòrdia, el Respecte i la Igualtat

POLICIA NACIONAL

Missió audaç per a un món més segur

Labor tenaç en defensa del futur

Dels Valors, i la Pau en Llibertat

Aura de goig captiva el meu semblant

Sempre que afronte el Servei i el Deure

El meu punt d'honor es torna senyal i baluard

Quan cal al Ciutadà protegir

Vist d'Espanya amb orgull la seua Bandera

Done pel seu bé fins a la vida sense dubtar

Amb la Raó com a horitzó i companya

El malament combat amb valenta Lleialtat

(Tornada. Cor central)

POLICIA NACIONAL