Divisió de Cooperació Internacional

La Divisió de Cooperació Internacional es crea en el Reial decret 2012/400, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

Depén del Director General de la Policia i li correspon la direcció de la col·laboració i auxili a les policies d'altres països i la coordinació dels grups de treball en els quals participe la Direcció General de la Policia en l'àmbit de la Unió Europea i altres institucions internacionals, així com aspectes relacionats amb missions de suport a tercers països i personal policial que presta servei a l'estranger.

En general, millora l'eficiència de la col·laboració policial internacional tant en l'àmbit bilateral com en l'àmbit multilateral.

En concret, en el marc de la Unió Europea, s'intenta donar resposta adequada a les necessitats derivades del desenvolupament de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia de la Unió, en aplicació de les disposicions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea.