VÍCTIMES DE TRÀFIC EN GENERAL

 • Llocs en els quals es troben.
  • Les persones víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual es troben, sovint, al carrer o en establiments de comerç sexual com:

   Bars i clubs de nudisme.

   Cases de producció de pornografia.

   Salons de massatges.

   Agències de xiques de companyia.

  • Les persones víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació laboral són un grup més heterogeni i es troben principalment en l'agricultura, la construcció, el servici domèstic i també en indústries il•legals com puguen ser el tràfic de drogues o d'armes. Encara que la majoria són dones i menors d'edat, també molts homes patixen aquest tipus d'esclavitud. Aquests casos poden trobar-se en:

   Fàbriques i tallers de confecció on es treballa baix condicions abusives

   Recollida i processament de productes agrícoles

   Empleades de la llar, mainaderes, etc.

   Construcció

   Hostaleria

  És important no aproximar-se a aquests dos tipus de tràfic, explotació sexual i explotació laboral, com dues categories completament diferents, ja que es poden trobar víctimes que són explotades sexualment i laboralment al mateix temps.

 • Indicis generals.

  Si bé els següents indicadors no són suficients per si mateixos per a determinar si ens trobem davant un cas de tràfic, sí que poden indicar que la persona en qüestió està sent controlada per una altra o altres persones, per la qual cosa la seua situació ha de ser investigada amb més profunditat.

  • Falta de documents d'identitat (especialment el passaport) i d'immigració (visats, permisos de residència, etc.). També pot donar-se el cas que tinga documents falsos.
  • Absència o escassesa de diners, sense cap tipus de control sobre ell, ja que és controlat pel tractant.
  • Incapacitat de mudar-se a un altre lloc o deixar el seu treball.
  • Cost excessiu pagat pel seu viatge, normalment pagat en forma de deute.
  • Aïllament social: limitació del contacte amb persones alienes a establiment de mesures per a vigilar tot contacte o per a garantir que aquest siga només superficial.
  • Incapacitat o dificultats de comunicar-se en l'idioma del país en el qual es troba; particularment, si la seua estada és ja prolongada en ell.
  • Patiment d'abusos verbals o psicològics amb la finalitat d'intimidar, degradar o atemorir-la.
 • Indicis relatius al seu entorn.
  • Mesures extremes de seguretat en l'establiment en el qual “treballa”, incloent finestres amb barrots, portes assegurades, ubicació aïllada, vigilància electrònica, etc. Mai es veu a les víctimes abandonant aquestes instal•lacions llevat que estiguen escortades.
  • Les víctimes viuen en l'establiment en el qual “treballen”, com el prostíbul o el club, o són transportades sota vigilància de les seues vivendes al seu lloc de “treball”.
  • Les víctimes són mantingudes sota vigilància en públic; especialment, quan les porten a la consulta d'un metge, un hospital o clínica per a rebre tractament. Així mateix, de vegades, un dels tractants actua com a traductor.
 • Indicis conductuals no verbals.
  • Les víctimes presenten reticències o desgana a l'hora de parlar i es pot observar que mentixen o actuen seguint instruccions.
  • Presenten una aparença malforjada, descurada, així com rastres de maltractament (blaüres o altres signes de colps, indicis de violació o abús sexual, talls, masegaments, cremades).
  • Se'ls nota ansioses, amb por i/o especialment susceptibles o impressionables.
  • Estan extremadament nervioses; especialment, si un acompanyant que pot actuar com a “traductor” i formar part de la xarxa de tràfic, està present durant l'entrevista o interacció amb tercers.
 • Indicis verbals que poden sorgir durant l’entrevista.
  • Poden expressar por i preocupació per la seua situació o la de la seua família, bé siga al país d'origen o un altre.
  • Donen respostes evasives o mostren temor; especialment, si el seu “traductor”, persona que podria ser el seu tractant o part de la xarxa criminal, està present durant l'entrevista.
 • Indicis en la salut física de la víctima.
  • Desnutrició, deshidratació i escassa higiene personal.
  • Infeccions i malalties de transmissió sexual.
  • Blaüres, ossos trencats o altres senyals de problemes no tractats mèdicament.
  • Senyals de violació o abús sexual.
  • Malalties greus, incloent diabetis, càncer o malalties cardíaques - sense tractament.
  • Signes visibles de talls, masegaments, cremades.
  • Males condicions de salut en general.
 • Indicis en la salut psíquica de la víctima.

  Les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual o laboral patixen amb freqüència alteracions psicològiques que poden, depenent dels casos, derivar en: trastorn de l'estat d'ànim, estrès agut, trastorns psicològics greus. Entre aquests, cal esmentar els trastorns d'ansietat, posttraumàtic, fòbies, atacs de pànic i depressió. Com a indicis sobre aquestes alteracions o trastorns, destaquen:

  • Estrès posttraumàtic o alteracions psicològiques (trauma, depressió, ansietat. Trastorns de personalitat, adaptatius, relacionats amb l'addicció a drogues i alcohol, amnèsics, dissociatius, de la son.
  • Els símptomes o manifestacions més freqüents poden ser: Maldecaps, alteracions de la son, se sobresalta amb facilitat, tremolors a les mans, aparença nerviosa o preocupada, plora amb facilitat, dificultat a tindre les idees clares, pensa que no val molt, pèrdua d'interès en les coses, pensaments de suïcidi, cansament generalitzat, malestar en l'estómac, addicció a tòxics i alcohol.