Vítimas de trata en xeral

 • Luares onde se atopan.
  • As persoas vítimas de trata con fines de explotación sexual atópanse, a miúdo, na rúa ou en establecementos de comercio sexual como:

   Bares e clubs de nudismo.

   Casas de produción de pornografía.

   Salóns de masaxes.

   Axencias de chicas de compañía.

  • Las personas víctimas de trata con fines de explotación laboral son un grupo más heterogéneo y se encuentran principalmente en la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y también en industrias ilegales como puedan ser el tráfico de drogas o de armas. Aunque la mayoría son mujeres y menores de edad, también muchos hombres sufren este tipo de esclavitud. Estos casos pueden encontrarse en:

   Fábricas y talleres de confección donde se trabaja bajo condiciones abusivas

   Recogida y procesamiento de productos agrícolas

   Empleadas del hogar, niñeras, etc.

   Construcción

   Hostelería

  As persoas vítimas de trata con fines de explotación laboral son un grupo máis heteroxéneo e se atopan principalmente na agricultura, a construción, o servizo doméstico e tamén en industrias ilegais como poden ser o tráfico de drogas ou de armas. Aínda que a maioría son mulleres e menores de idade, tamén moitos homes sofren este tipo de escravitude. Estes casos poden atoparse en:

 • Indicios xerais.

  - Aínda que os seguintes indicadores non son suficientes por si mesmos para determinar se nos atopamos ante un caso de trata, si poden indicar que a persoa en cuestión está sendo controlada por outra ou outras persoas, polo que a súa situación debe ser investigada con máis profundidade.

  • Carencia de documentos de identidade (en especial o pasaporte) e de inmigración (visados, permisos de residencia, etc.). Tamén pode darse o caso de que teña documentos falsos.
  • Ausencia ou escaseza de diñeiro, sen ningún tipo de control sobre el, xa que é controlado polo tratante.
  • Incapacidade de mudarse a outro sitio ou deixar o seu traballo.
  • Custo excesivo pago pola súa viaxe, normalmente pagado en forma de débeda
  • Illamento social: limitación do contacto con persoas alleas ao establecemento de medidas para vixiar todo contacto ou para garantir que este sexa só superficial.
  • Incapacidade ou dificultades de comunicarse no idioma do país no que se atopa; particularmente, se a súa estancia é xa prolongada nel.
  • Sufrimento de abusos verbais ou psicolóxicos con fin de intimidar, degradar ou atemorizala.
 • Indicios relativos á súa contorna.
  • Medidas extremas de seguridade no establecemento no que “traballa”, incluíndo xanelas con barrotes, portas aseguradas, localización illada, vixilancia electrónica, etc. Nunca se ve ás vítimas abandonando estas instalacións a menos que estean escoltadas.
  • As vítimas viven no establecemento no que “traballan”, como o prostíbulo ou o club, ou son transportadas baixo a vixilancia das súas vivendas ao seu lugar de “traballo”.
  • As vítimas son mantidas baixo vixilancia en público, especialmente, cando as levan á consulta dun médico, un hospital ou clínica para recibir tratamento. Así mesmo, en ocasións, un dos tratantes actúa como tradutor
 • Indicios condutuais non verbais.
  • As vítimas presentan reticencias ou desgana á hora de falar e pódese observar que menten ou actúan seguindo instrucións.
  • Presentan unha aparencia desaliñada, descoidada, así como rastros de malos tratos (negróns ou outros signos de golpes, indicios de violación ou abuso sexual, cortes, mazaduras, queimaduras).
  • Se lles nota ansiosas, con medo e/ou especialmente susceptibles ou impresionables.
  • Están extremadamente nerviosas; en especial, se un acompañante que pode actuar como “tradutor” e formar parte da rede de trata, está presente durante a entrevista ou interacción con terceiros.
 • Indicios verbais que poden xurdir durante a entrevista.
  • Poden expresar medo e preocupación pola súa situación ou a da súa familia, ben sexa no país de orixe ou outro.
  • Dan respostas evasivas ou mostran temor; especialmente, se o seu "tradutor", persoa que podería ser a súa tratante ou parte da rede criminal, está presente durante a entrevista.
 • Indicios na saúde física da vítima
  • Desnutrición, deshidratación e escasa hixiene persoal.
  • Infeccións e enfermidades de transmisión sexual.
  • Negróns, ósos rotos ou outros sinais de problemas non tratados medicamente.
  • Sinais de violación ou abuso sexual.
  • Enfermidades graves, incluíndo diabetes, cancro ou enfermidades cardíacas - sen tratamento.
  • Signos visibles de cortes, mazaduras, queimaduras.
  • Malas condicións de saúde en xeral.
 • Indicios na saúde psíquica da vítima.

  As vítimas de trata con fins de explotación sexual ou laboral sofren con frecuencia alteracións psicolóxicas que poden, dependendo dos casos, derivar en: trastorno do estado de ánimo, tensión aguda, trastornos psicolóxicos graves. Entre estes, cabe mencionar os trastornos; de ansiedade, postraumático, fobias, ataques de pánico e depresión. Como indicios sobre estas alteracións ou trastornos, destacan:

  • Estrés postraumático ou alteracións psicolóxicas (trauma, depresión, ansiedade. Trastornos de personalidade, adaptativos, relacionados coa adicción a drogas e alcol, amnésicos, disociativos, do soño.
  • Os síntomas ou manifestacións máis frecuentes poden ser: dores de cabeza, alteracións do soño, sobresáltase con facilidade, tremores nas mans, aparencia nerviosa ou preocupada, chora con facilidade, dificultade en ter as ideas claras, pensa que non vale moito, perda de interese nas cousas, pensamentos de suicidio, cansazo xeneralizado, malestar no estómago, adicción a tóxicos e alcol.