Preto dun centenar de contas bancarias creadas por “mulas”

A Policía Nacional desarticula unha “multinacional das estafas” cuxo fraude supera os 4 millóns de euros en España

§ Se trata de una organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través de las TIC, falsificación de documentos y blanqueo de capitales § Hay dos personas detenidas en España, entre ellas el cabecilla de la organización que fue arrestado en Madrid, y otras dos en Rumanía, además se han tramitado Órdenes Europeas de Detención y Extradición y de bloqueo de cuentas extranjeras § Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alquileres vacacionales, como a administraciones públicas, haciéndose pasar por proveedores e informando de un cambio de cuenta bancaria para que a la hora de realizar el pago fuese recibido por la organización

14/06/22

14-xuño-2022

Preto dun centenar de contas bancarias creadas por mulas. “”

 

Cuadro de texto: Nota de prensaA Policía Nacional desarticula unha “multinacional das estafas” cuxo fraude supera os 4 millóns de euros en España

 

§   Trátase dunha organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través do TIC, falsificación de documentos e branqueo de capitais

 

§   Hai dúas persoas detidas en España, entre elas o xefe da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía, ademais tramitáronse Ordes Europeas de Detención e Extradición e de bloqueo de contas estranxeiras

 

§   Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alugueres vacacionais, como a administracións públicas, facéndose pasar por provedores e informando dun cambio de conta bancaria para que á hora de realizar o pago fose recibido pola organización

 

xx-xuño-2022.- Axentes da Policía Nacional, coa colaboración de Europol, desarticularon unha “multinacional das estafas” cuxo fraude supera os 4 millóns de euros en España, dos que 300.000€ xa foron bloqueados de modo efectivo. A organización internacional estaba especializada en estafas masivas a administracións públicas e cidadáns particulares. Hai dúas persoas detidas en España, entre elas o xefe da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía. Estafaban tanto a particulares con falsos alugueres vacacionais, como a administracións públicas facéndose pasar por provedores e cambiando a conta bancaria onde se debían facer os pagos.

 

A investigación iniciouse a principios do ano 2020 cando se empezaron a recibir denuncias procedentes de diferentes vítimas de distintos puntos da xeografía nacional que seguían un patrón similar. Unha vez realizadas as primeiras xestións púidose constatar que se trataba dunha mesma organización, a cal estendía o seu ámbito de actuación por todo o territorio nacional. Á vez que se ía avanzando coas xestións, cada vez quedaba máis patente que a organización criminal investigada era unha “multinacional da estafa” onde os seus integrantes se dedicaban á realización de fraudes de forma masiva, conseguindo elevados beneficios da súa actividade delituosa.

 

Coma se dunha gran compañía tratásese, a organización estaba dividida en diferentes departamentos. Un deles era o de informática, encargado de realizar os phishing consistentes en suplantar páxinas principalmente de aluguer vacacional. Outra sección era a encargada de falsificar os documentos necesarios para a apertura de contas bancarias (DNI, NIE, contratos de traballo…) e para dar credibilidade ás estafas (certificados bancarios, contratos de aluguer…). Tamén dispuñan dun departamento de loxística para a compra de billetes para os desprazamentos e reservas de hotel das “mulas”, a quen tamén puñan en contacto coas persoas que as recibían e guiaban por territorio español.  Por último había un grupo de persoas dedicadas ao branqueo do diñeiro obtido mediante a estafa.

 

Con esta infraestrutura, a organización criminal ha levado a cabo unha operativa consistente na apertura con documentación falsa, por parte das “mulas” dirixidas e coordinadas polos chanzos máis altos da rede, de contas bancarias en diferentes partes do territorio nacional, onde reciben as transferencias das vítimas.

 

Estafas a administracións públicas

 

As estafas realizadas pola organización pódense dividir en dúas, aquelas cuxas vítimas eran administracións públicas e outras nas que eran persoas particulares.

 

A realización das estafas ás administracións públicas requiría dunha cualificación técnica considerable. Nun primeiro momento, os arrestados buscaban ás posibles vítimas -que ían desde concellos, hospitais ata todo tipo de consorcios- e realizaban un estudo para  coñecer os contratos que tiñan con provedores. Unha vez descuberta a súa forma de relacionarse e tras conseguir material como facturas e pedidos, facíanse pasar por empresas coas que tiñan pendente algún cobro. Posteriormente os autores, simulando ser o provedor chamaban á entidade e comunicábanlle que ían cambiar o seu número de conta polo que os servizos prestados deberían ser aboados na nova conta e enviaban vía mail os documentos acreditativos deste cambio que previamente foran falsificados. Unha vez a entidade recibira estes papeis e pagaba os servizos, os investigados retiraban ou transferían este importes, fóra daqueles casos nos que a entidade bancaria ou os investigadores detectaran a posible fraude e bloquearan tanto o importe como a conta bancaria, evitando así maiores prexuízos económicos. A través desta modalidade tentouse e chegouse a estafar a numerosas entidades públicas por todo o territorio español.

 

Estafas en alugueres vacacionais a particulares

 

As estafas realizadas a particulares eran cometidas a través de Internet e seguían distintos patróns, entre os que se atopaban sobre todo estafas en alugueres vacacionais. Os autores localizaban anuncios en plataformas de aluguer e copiaban as súas fotos para publicalos con outras referencias. Unha vez as persoas interesadas púñanse en contacto por mail ou WhatsApp cos supostos arrendadores, estes convencíanlles para continuar o contacto fóra da plataforma onde estaba inserido o anuncio, para iso enviábanlles ligazóns de páxinas web que simulaban ser outras plataformas orixinais. Unha vez os arrendatarios estaban convencidos das condicións do inmoble, os arrendadores manifestaban atoparse no estranxeiro, proporcionábanlles un número de conta onde as vítimas realizaban o ingreso referente a unha mensualidade máis fianza; tras o depósito, os supostos propietarios cortaban todo tipo de contacto, momento no que vos arrendatarios decatábanse de que foran vítimas dunha estafa.

 

Ata a data e de acordo con a análise efectuada das contas, a organización conseguiría estafar máis de 4 millóns de euros no noso país.

 

Utilización de mulas. “”

 

Chamaba a atención a cantidade de mulas que esta organización recrutaba. En España, os membros da organización criminal han dado de alta preto dun centenar de contas bancarias, aínda que hai outro elevado número de contas no estranxeiro onde transferiron a maior parte do diñeiro defraudado ás vítimas.

 

Finalmente, todos os fondos obtidos por ingresos do diñeiro estafado nas contas bancarias fraudulentas abertas en España, na maioría dos casos, eran transferidos novamente ao exterior, fundamentalmente Alemaña, Romanía, Hungría, Polonia e Moldavia, noutros casos o diñeiro era retirado en efectivo en caixeiros automáticos nacionais.

 

                                       Dado o número de países involucrados, foi clave a colaboración con EUROPOL e as Agregadurías de Interior nas distintas Embaixadas. Detívose a dúas persoas en España, entre elas                                           o líder da organización que foi arrestado en Madrid, e outras dúas en Romanía. Ademais emitiuse unha Orde Europea de Detención cara a outro integrante da organización e dúas Ordes                                                     Europeas de Investigación a Hungría e Romanía para o bloqueo de 16 contas bancarias