En col·laboració amb l'Institut Andalús de Patrimoni Històric

La Policia Nacional recupera a Sevilla 191 peces arqueològiques procedents d'espoli que s'oferien a través de xarxes socials

A més s'ha recuperat un cresol medieval islàmic en bronze de l'època califal, datat entre mediats del segle IX i mediats del segle XIII

Gràcies al monitoratge en xarxes socials es va poder identificar al titular del perfil d'una xarxa social que publicitava la venda de peces de naturalesa arqueològica que procedirien d'espoli o trànsit il·lícit de béns culturals

Exposició peces

03/04/24

Agents de la Policia Nacional han recuperat 191 peces arqueològiques procedents d'espoli, entre elles un cresol medieval islàmic en bronze de l'època califal, datat entre mediats del segle IX i mediats del segle XIII. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Andalús de Patrimoni Històric (IAPH) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Junta d'Andalusia,, ha sigut possible gràcies al monitoratge en xarxes socials on es va identificar un perfil que publicitava la venda de peces de naturalesa arqueològica que procedirien d'espoli o de trànsit il·lícit de béns culturals el qual es troba en situació d'investigat.

Publicitava la venda de les peces arqueològiques en xarxes socials

La investigació es va iniciar després de detectar, durant el monitoratge que realitzen els agents sobre efectes i béns de naturalesa arqueològica, un perfil que en una coneguda xarxa social mostrava diverses peces de naturalesa arqueològica que podrien procedir d'espoli o del trànsit il·lícit de béns culturals.

Les indagacions dels agents van permetre identificar al titular del compte comprovant-se, que l'activitat expoliadora d'esta persona no era circumstancial o esporàdica, sinó que es desenvolupava al llarg de diversos anys.

Donada la localització del domicili de l'identificat, es va sol·licitar un informe tècnic pericial sobre la procedència i datació cronològica ja que les peces podrien procedir de qualsevol dels nombrosos jaciments arqueològics i punts d'interés històric de la zona.

En l'entrada i registre del domicili de l'investigat s'han intervenut peces arqueològiques, les quals queden depositades en l'Institut Andalús de Patrimoni Històric de Sevilla per al seu estudi. Han pogut ser identificades peces prehistòriques com a nuclis i làmines de sílex, objectes prerromanos i romans, com fíbulas, materials medievals, com a fermalls de cinturó i objectes moderns, com a monedes.

S'ha pogut constatar que per a la cerca i localització dels efectes intervenuts, s'haurien emprat detectors de metalls, ja que es tracten de nombrosos efectes d'este material i molts d'ells presentes concrecions de terra, procedents de lloc en el qual es trobaven depositats.

Les peces recuperades són totes autèntiques, destacant entre elles, per la seua singularitat i el seu bon estat de conservació, el cresol de piquera, medieval islàmic, datat entre mediats del segle IX i mediats del segle XIII, que hauria format part de l'aixovar domèstic d'una casa hispanomusulmana de classe acomodada.

El presumpte espoli dels materials intervenuts, en haver sigut extrets aparentment sense metodologia arqueològica suposa una important pèrdua d'informació relativa tant a les peces com als jaciments de procedència, impedint el procés de documentació científica dels mateixos i en definitiva una pèrdua irreparable per al nostre patrimoni cultural.

Els efectes intervenuts són un conjunt de bifaces, integrat per vint peces, conjunt d'anelles, passadors, agulles, sivelles, monedes, puntes de fletxa, destrals, aplicacions de sítula romans i aes romans, conjunt de peses de teler i fusayolas íberas i de l'edat de bronze, tretze peces, conjunt de set monedes de diferents èpoques (musulmana, moderna), fragment d'àmfora medieval, dos plats de ceràmica, un bifaz i sivelles bizantines.

Peça