VÍCTIMES DE TRÀFIC AMB FINALITATS D’EXPLOTACIÓ SEXUAL

 • Indicis mèdics específics per a les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
  • Procediments mèdics forçosos com a avortaments o proves d'embaràs contra la seua voluntat o sota coacció.

   Infeccions i malalties de transmissió sexual.

   Abusos sexuals o violació.

  • Indicis segons l'edat de la víctima en cas d'explotació sexual.
   • En edat preescolar: somatitzacions, regressions i sexualització de la conducta.
   • Entre els 6 i els 12 anys: baixa autoestima, problemes escolars, trastorns de son, reaccions psicosomàtiques, dolor abdominal.
   • En adolescents: baixa autoestima, fugides de casa, depressió, embaràs, automutilacions, agressivitat i aïllament.
   • En adults: negació de l'abús patit durant anys. L'emergència del record pot vindre amb el primer embaràs, acompanyat de forts canvis de caràcter, idees suïcides o sentiments de ràbia i venjança respecte a l'agressor. També pot succeir que el record es mantinga reprimit fins que el fill tinga l'edat que tenia la víctima quan va patir l'abús, així com la possibilitat que la víctima es convertisca en agressor.