Indicios específicos relativos a menores vítimas de trata

 • - Problemas emocionais: depresión, ansiedade, illamento, fantasías excesivas, condutas regresivas, falta de control emocional, fobias repetidas e variadas, problemas psicosomáticos ou fraxilidade afectiva, sentimentos de culpa ou vergoña extremos.
  • Problemas condutuais: agresións, fugas, condutas delituosas, consumo excesivo de alcol e drogas, condutas autodestructivas ou intentos de suicidio.

   Indicadores condutuais sexuais: condutas sexuais impropias da súa idade ( masturbación compulsiva, caricias con sexo oral, condutas sexualmente sedutoras, agresións sexuais a outros nenos máis pequenos ou iguais), coñecementos e afirmacións sexuais impropias da súa idade.

   Problemas no desenvolvemento cognitivo: atrasos no fala, problemas de atención, fracaso escolar, retraemento, diminución do rendemento, atrasos non orgánicos do crecemento, accidentes frecuentes, psicomotricidade lenta ou hiperactividade.

   Indicadores físicos: dificultade para camiñar ou sentar, lesións, rachos, mazaduras nos órganos sexuais, irritación da área anoxenital, infeccións en zonas xenitais e urinarias, enfermidades venéreas, presenza de esperma, embarazo, dificultades manifestas na defecación, enurese ou encoprese.

   Debido á desnutrición, problemas de saúde relacionados co crecemento: estatura moi baixa pola súa idade, malformación ou deterioración dental, subdesenvolvemento de sistemas reprodutivos en adolescentes.