Indicios específicos relativos a vítimas con fins de explotación laboral

  • Situación de servidume por débeda e, polo tanto, as vítimas atópanse baixo presión para cumprila ou manifestan un compromiso de honra para satisfacela.
    • Danos ou feridas relacionados con traballo duro ou perigoso (cicatrices, problemas crónicos, de costas, perda de audición, visuais, respiratorios, cardiovasculares ou mesmo amputación de membros).

      Segundo diversas fontes, no caso de trata de menores, predomina a mendicidade forzada, seguida da trata con fins de explotación sexual.