En col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Policia Nacional descobreix a Astúries un frau a la Seguretat Social superior als tres milions d'euros

En cinc recerques, els agents han constatat la presumpta responsabilitat de 14 persones i han pres 41 declaracions testificals

Una de les trames investigades és creada per un matrimoni que, a través d'Internet, recorrien a un testaferro professional i li situaven com a representant de les seves empreses deutores

Una altra de les trames és d'origen familiar i creaven societats patrimonials, sense treballadors d'alta però amb un capital social pròxim als 7.000.000 d'euros, evitant l'execució de deutes malgrat vendre un palau i finques annexes per més de 2.500.000 d'euros

16/04/21

Agents de la Policia Nacional han dut a terme a Astúries cinc recerques dirigides contra el frau a la Seguretat Social en sectors tan diversos com l'hostaleria, serveis d'assessoria i publicitat, construcció, producció agrícola-ramadera i centres de bellesa, amb un frau total en 3.394.326,53 euros. S'ha constatat la presumpta responsabilitat en els fets de 14 persones- sis detinguts, cinc investigats no detinguts i tres investigats no localitzats- per delictes contra la Seguretat Social –frau de cotitzacions- i frustració de l'execució. A més s'han pres 41 declaracions testificals.

La recerca va començar després de rebre diversos escrits-denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals es requeria l'actuació policial davant presumptes actuacions irregulars dutes a terme pels administradors de diferents empreses amb la finalitat d'eludir les seves obligacions de pagament amb la Seguretat Social. Aquestes empreses es trobaven situades en els partits judicials d'Oviedo, Gijón i Piloña.

Els empresaris de les societats investigades no abonaven les seves pròpies assegurances socials ni dels seus treballadors, incrementant així el marge de benefici en l'activitat mercantil i el consegüent perjudici a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En l'anàlisi patrimonial de les empreses i els seus administradors, els agents van comprovar que, en tots els casos, es pretenia eludir el pagament del deute i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, creant successions empresarials opaques i empreses pantalla que ocultaven els beneficis i els béns de les societats investigades.

Els investigadors han pogut determinar la participació delictiva de 14 persones físiques -principalment els administradors de fet de les empreses, les seves testaferros o persones interposades, treballadors que figuraven en connivència així com familiars dels primers- per presumptes delictes contra la Seguretat Social -frau de cotitzacions- i frustració de l'execució. 

Cercant testaferro en Internet amb experiència 

Una de les recerques es va desenvolupar al voltant d'un entramat empresarial desplegat per tot el territori nacional amb persones interposades que, presumptament, generava elevadíssims deutes amb la Seguretat Social sent dirigit i administrat per un matrimoni. Gran part d'aquestes empreses, desenvolupaven la seva activitat en el sector hoteler mitjançant la gestió d'allotjaments turístics i, després d'establir-se una successió empresarial entre les mercantils deutores, figurava com a representant d'elles una tercera persona, aparentment sense vinculació amb el matrimoni, però amb una activitat desenfrenada davant notaris.

Es va comprovar que, a la fi de l'any 2017, el matrimoni va recórrer a un testaferro el qual es presentava en Internet com testaferro professional, oferint els seus serveis amb honoraris concordes al risc resultant més barat que un concurs de creditors. Aquest testaferro figurava com a administrador de 77 societats, sense dades declarades en l'Agència Tributària i no era titular de cap compte bancari ni figurava d'alta en la Seguretat Social, sent situat pel matrimoni investigat com a representant de les seves societats deutores per comprar empreses amb deutes, o que van a generar-la, i intentar salvar tot el patrimoni/facturació possible sense anar a concurs.

El matrimoni, amb la finalitat d'evitar possibles embargaments, va inscriure el seu propi domicili particular a favor d'una societat administrada pel marit des de l'any 1998 però sense activitat en la Seguretat Social.

Una altra de les empreses creades per aquestes persones, tenia participació en 19 societats distribuïdes per tot el territori nacional, sent grans deutores a la Tresoreria General de la Seguretat Social i no van realitzar accions tendents a regularitzar el deute, provocant competència deslleial amb empreses que tenen la mateixa activitat i sí paguen les assegurances socials dels seus treballadors.

Les diferents maniobres per eludir els pagaments obligats feia inassolibles les actuacions executives de la Tresoreria General de la Seguretat Social, arribant a acumular un deute total de 2.369.524,33€.

Titular d'una petita moto ven el seu propi Palacio  

Una altra recerca desenvolupada es va dur a terme al voltant de societats patrimonials creades per dos germans, sense treballadors d'alta en la Seguretat Social, amb la finalitat d'evitar l'execució de deutes amb la Seguretat Social malgrat obtenir importants ingressos.

Les societats desenvolupaven la seva activitat en el sector hoteler, sent la societat principal deutora la que incomplia de forma sistemàtica el pagament de quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de l'any 2014 i no presentava comptes anuals des de l'any 2015, i la seva administradora una altra societat sense patrimoni al seu nom. Els immobles en propietat es trobaven a nom de tres societats de caràcter patrimonial i familiar.

Un dels germans, casat amb capitulacions matrimonials, només era titular d'una moto petita amb 15 anys d'antiguitat i sense béns ni drets, però amb molta activitat notarial actuant com apoderat o representant en compravenda d'immobles, ampliacions de capital,

Els investigadors van estimar que la família tenia possibilitats econòmiques per pagar el deute o almenys pagar les Assegurances Socials ordinàries de cada mes que no s'havien pagat des de l'any 2014 a l'actualitat, ja que posseïen béns suficients, com a mínim, per sol·licitar un ajornament afermant-ho amb hipoteca unilateral a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, al que tampoc estaven disposats malgrat vendre l'any 2017 un Palau i finques annexes a una mercantil per 2.500.835,55€. L'any 2018, la principal empresa deutora va declarar el pagament a altres empreses dirigides i gestiones per tots dos germans, figurant una d'elles de baixa en la Seguretat Social des de l'any 2011 i sense presentació de comptes en el Registre Mercantil des de l'any 2015.

A més, es va comprovar que la vida laboral de la germana havia transcorregut sempre a la ciutat de Madrid, desplaçant-se a Astúries només en vacances i èpoques assenyalades.

Les diferents maniobres per eludir els pagaments obligats, va originar un perjudici econòmic a la Tresoreria General de la Seguretat Social de 261.658,62€.