En colaboración coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

A Policía Nacional descobre en Asturias unha fraude á Seguridade Social superior ao tres millóns de euros

En cinco investigacións, os axentes constataron a presunta responsabilidade de 14 persoas e tomaron 41 declaracións testificales

Unha das tramas investigadas é creada por un matrimonio que, a través de Internet, recorrían a un home de palla profesional e situábanlle como representante das súas empresas debedoras

Outra das tramas é de orixe familiar e creaban sociedades patrimoniais, sen traballadores de alta pero cun capital social próximo aos 7.000.000 de euros, evitando a execución de débedas a pesar de vender un palacio e predios anexos por máis de 2.500.000 de euros

16/04/21

Axentes da Policía Nacional han levado a cabo en Asturias cinco investigacións dirixidas contra a fraude á Seguridade Social en sectores tan diversos como a hostalaría, servizos de asesoría e publicidade, construción, produción agrícola-gandeira e centros de beleza, cunha fraude total en 3.394.326,53 euros. Constatouse a presunta responsabilidade nos feitos de 14 persoas- seis detidos, cinco investigados non detidos e tres investigados non localizados- por delitos contra a Seguridade Social –fraude de cotizacións- e frustración da execución. Ademais tomáronse 41 declaracións testificales.

A investigación comezou tras recibir varias escritos-denuncias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, nos que se requiría a actuación policial ante presuntas actuacións irregulares levadas a cabo polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social. Estas empresas atopábanse situadas nos partidos xudiciais de Oviedo, Xixón e Piloña.

Os empresarios das sociedades investigadas non aboaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, os axentes comprobaron que, en todos os casos, pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, creando sucesións empresariais opacas e empresas pantalla que ocultaban os beneficios e os bens das sociedades investigadas.

Os investigadores puideron determinar a participación delituosa de 14 persoas físicas -principalmente os administradores de feito das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia así como familiares dos primeiros- por presuntos delitos contra a Seguridade Social -fraude de cotizacións- e frustración da execución. 

Buscando home de palla en Internet con experiencia 

Unha das investigacións desenvolveuse ao redor dunha armazón empresarial despregado por todo o territorio nacional con persoas interpostas que, presuntamente, xeraba elevadísimas débedas coa Seguridade Social sendo dirixido e administrado por un matrimonio. Gran parte destas empresas, desenvolvían a súa actividade no sector hostaleiro mediante a xestión de aloxamentos turísticos e, tras establecerse unha sucesión empresarial entre as mercantís debedoras, figuraba como representante delas unha terceira persoa, aparentemente sen vinculación co matrimonio, pero cunha actividade desenfreada ante notarios.

Comprobouse que, a finais do ano 2017, o matrimonio recorreu a un home de palla o cal se presentaba en Internet como home de palla profesional, ofrecendo os seus servizos con honorarios acordes ao risco resultando máis barato que un concurso de acredores. Este home de palla figuraba como administrador de 77 sociedades, sen datos declarados na Axencia Tributaria e non era titular de ningunha conta bancaria nin figuraba de alta na Seguridade Social, sendo situado polo matrimonio investigado como representante das súas sociedades debedoras para comprar empresas con débedas, ou que van xerala, e tentar salvar todo o patrimonio/facturación posible sen ir a concurso.

O matrimonio, co fin de evitar posibles embargos, inscribiu o seu propio domicilio particular a favor dunha sociedade administrada polo marido desde o ano 1998 pero sen actividade na Seguridade Social.

Outra das empresas creadas por estas persoas, tiña participación en 19 sociedades distribuídas por todo o territorio nacional, sendo grandes debedoras á Tesouraría Xeral da Seguridade Social e non realizaron accións tendentes a regularizar a débeda, provocando competencia desleal con empresas que teñen a mesma actividade e si pagan os seguros sociais dos seus traballadores.

As distintas manobras para eludir os pagos obrigados facía inalcanzables as actuacións executivas da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, chegando a acumular unha débeda total de 2.369.524,33€.

Titular dunha pequena moto vende o seu propio Palacio  

Outra investigación desenvolvida levou a cabo ao redor de sociedades patrimoniais creadas por dous irmáns, sen traballadores de alta na Seguridade Social, co fin de evitar a execución de débedas coa Seguridade Social a pesar de obter importantes ingresos.

As sociedades desenvolvían a súa actividade no sector hostaleiro, sendo a sociedade principal debedora a que incumpría de forma sistemática o pago de cotas á Tesouraría Xeral da Seguridade Social desde o ano 2014 e non presentaba contas anuais desde o ano 2015, e a súa administradora outra sociedade sen patrimonio ao seu nome. Os inmobles en propiedade atopábanse a nome de tres sociedades de carácter patrimonial e familiar.

Un dos irmáns, casado con capitulaciones matrimoniais, só era titular dunha moto pequena con 15 anos de antigüidade e sen bens nin dereitos, pero con moita actividade notarial actuando como apoderado ou representante en compravenda de inmobles, ampliacións de capital,

Os investigadores estimaron que a familia tiña posibilidades económicas para pagar a débeda ou polo menos pagar os Seguros Sociais ordinarios de cada mes que non se pagaron desde o ano 2014 á actualidade, xa que posuían bens suficientes, como mínimo, para solicitar un adiamento afianzándoo con hipoteca unilateral a favor da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, ao que tampouco estaban dispostos a pesar de vender no ano 2017 un Palacio e predios anexos a unha mercantil por 2.500.835,55€. No ano 2018, a principal empresa debedora declarou o pago a outras empresas dirixidas e xestionas por ambos os irmáns, figurando unha delas de baixa na Seguridade Social desde o ano 2011 e sen presentación de contas no Rexistro mercantil desde o ano 2015.

Ademais, comprobouse que a vida laboral da irmá transcorrera sempre na cidade de Madrid, desprazándose a Asturias só en vacacións e épocas sinaladas.

As distintas manobras para eludir os pagos obrigados, orixinou un prexuízo económico á Tesouraría Xeral da Seguridade Social de 261.658,62€.