Loita contra o financiamento do terrorismo

La Policía Nacional organiza el primer congreso de Colaboración público-privada en la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos

A xornada contou con relatorios de distintos expertos da Policía, do sector público e de entidades privadas, todos actores destacados na prevención e loita contra o financiamento do terrorismo e os radicalismos

O evento, ao que asistiron máis de 200 invitados, foi organizado pola Comisaría Xeral de Información dentro do seu compromiso na investigación e neutralización das ameazas graves á Seguridade Nacional

28/05/24

A Policía Nacional ha organizado no auditorio de CECA en Madrid, un congreso nacional sobre a “Colaboración público-privada na loita contra o financiamento do terrorismo e os radicalismos”. O encontro congregou a numerosos especialistas no ámbito da prevención, detección e loita contra financiamento terrorista. A xornada, organizada pola Comisaría Xeral de Información da Policia Nacional, contou coa colaboración do Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias (SEPBLAC) e o Tesouro Público, e como patrocinadores do evento: AEB, ASNEF, CECA, MasterCard e Sayari.

Reforzar o vínculo público-privado

No marco desta temática existen a nivel nacional distintos grupos de traballo desde os que se impulsou a celebración deste primeiro congreso, co obxecto de establecer e reforzar os vínculos cos suxeitos obrigados na prevención e detección do financiamento do terrorismo e radicalismos. Para iso abordáronse, durante a xornada, temáticas como “A situación actual do terrorismo”, “Radicalismos e o seu financiamento”, “Actores encargados do financiamento do terrorismo”, “Criptomonedas como medio no financiamento” e “Colaboración público-privada”.

Os relatores, expertos na materia, que participaron neste encontro representan ás distintas organizacións e organismos de entidades tanto público como privadas que teñen un papel esencial nesta loita contra o terrorismo. O evento han asistidos como convidados representantes dos seguintes organismos nacionais e internacionais como a Audiencia Nacional, Banco de España, CNMV, CRAB, CITCO, EUROPOL, INTERPOL, OCP-Notariado.

O comisario xeral de Información inaugurou este primeiro congreso

O comisario xeral de Información da Policía Nacional, Eugenio Pereiro Branco, inaugurou a xornada xunto a Pedro Comín Rodríguez, director do SEPBLAC, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora de Tesouro Público e o comisario principal Marcial Píriz de Vargas Machuca. Todos destacaron a importancia da colaboración entre as distintas entidades, fundamental para a prevención da problemática tratada.

A primeira mesa, moderada por Raquel Cabeza Pérez, directora corporativa de Riscos e Cumprimento de CECA, e composta por Marta Laguno Álvarez, inspectora xefa da Policía Nacional; Felipe Vergara do Toro, analista da Policía Nacional; e Jorge Vallet Fernández, profesor da Universidade de Alcalá, abordou a loita contra o financiamento do terrorismo. Nela quedou patente que as entidades financeiras están plenamente comprometidas na loita contra o financiamento do terrorismo e, para iso, a colaboración público-privada e o coñecemento das tendencias observadas polas autoridades son vitais para garantir unhas medidas de prevención efectivas.

Posteriormente, Juan José Matías González, responsable de Prevención de Fraude e de Branqueo de Capitais de ASNEF, moderou a mesa sobre o financiamento do terrorismo no SEPBLAC, organismo ao que pertencían todos os relatores da mesa: Juan Carlos Quella, xefe de División; Eduardo Bañares, responsable de Unidade; e Antonio Sevilla, analista. A principal conclusión deste debate foi que, en todo ámbito de prevención, xa sexa fraude, branqueo de capitais ou financiamento do terrorismo, é fundamental o compartir información, de aí a importancia da colaboración público-privada.

Por último, a Asesora Xurídica da AEB, María Peco González, moderou o dialogo na “Mesa de colaboración institucional e sector privado na loita contra o financiamento do terrorismo”, composta por Antonio Rubén Sánchez do Castelo, subdirector Operacións Contraterroristas da INTERPOL; Luís Manuel López-Crego Gómez, oficial de ligazón Policía Nacional (EUROPOL); Alberto López González, vicepresidente de Mastercard; e Claudio dei Gregorio, Enterprise Account Executive de SAYARI. O principal tema que abordaron foi a importancia da colaboración público-privada entre as institucións e o sector privado na loita contra o financiamento do terrorismo, así como os retos e casos de éxito que axudan a unha loita común de ambos os sectores.