Indicis específics relatius a menors víctimes de tràfic

 • Problemes emocionals: depressió, ansietat, aïllament, fantasies excessives, conductes regressives, falta de control emocional, fòbies repetides i variades, problemes psicosomàtics o labilitat afectiva, sentiments de culpa o vergonya extrems.
  • Problemes conductuals: agressions, fugides, conductes delictives, consum excessiu d'alcohol i drogues, conductes autodestructives o intents de suïcidi.

   Indicadors conductuals sexuals: conductes sexuals impròpies de la seva edat (masturbació compulsiva, carícies bucogenitals, conductes sexualment seductores, agressions sexuals a altres nens més petits o iguals), coneixements i afirmacions sexuals impròpies de la seva edat.

   Problemes en el desenvolupament cognitiu: retards en la parla, problemes d'atenció, fracàs escolar, retraïment, disminució del rendiment, retards no orgànics del creixement, accidents freqüents, psicomotricitat lenta o hiperactivitat.

   Indicadors físics: dificultat per a caminar o asseure's, lesions, esquinçaments, macadures en els òrgans sexuals, irritació de l'àrea ano-genital, infeccions en zones genitals i urinàries, malalties venèries, presència d'esperma, embaràs, dificultats manifestes en la defecació, eneuresi o encopresi.

   A causa de la desnutrició, problemes de salut relacionats amb el creixement: alçada molt baixa per la seva edat, malformació o deterioració dental, subdesenvolupament de sistemes reproductius en adolescents.