Policía Global

A cooperación policial fose das nosas fronteiras.
Patrulla conxunta en Roma entre Policía Nacional de España e Polizia dei Stato de Italia.

20/10/20

A División de Cooperación Internacional créase no Real Decreto 400/2012, do 17 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

Depende del Director General de la Policía y le corresponde la dirección de la colaboración y auxilio a las policías de otros países y la coordinación de los grupos de trabajo en los que participe la Dirección General de la Policía en el ámbito de la Unión Europea y otras instituciones internacionales, así como aspectos relacionados con misiones de apoyo a terceros países y personal policial que presta servicio en el extranjero.

En xeral, mellora a eficiencia da colaboración policial internacional tanto no ámbito bilateral como no ámbito multilateral.

En concreto, no marco da Unión Europea, téntase dar resposta adecuada ás necesidades derivadas do desenvolvemento do Espazo de Liberdade, Seguridade e Xustiza da Unión, en aplicación das disposicións do Tratado da Unión Europea e do Tratado sobre o funcionamento da Unión Europea.

Saber máis

Policía Nacional con prismáticos divisando o mar en Haití. Policía Nacional con axentes doutros países uniformados fronte a barca con bandeira española. Dez policías de diversos países durante o festival Nos Alive 2018 de Portugal. 5 policías, de España e Portugal, patrullando xuntos no Porto. Varias mulleres policía de países estranxeiros xunto a un inspector de Policía Nacional.