Nova web C1b3rWall

Aberto o prazo de inscrición
Logo de ciberwall.

06/06/22

Púxose en funcionamento a nova páxina web de C1b3rWall.

O proxecto C1b3rWall nace no ano 2018 na Escola Nacional de Policía pertencente á División de Formación e Perfeccionamento de Policía Nacional.

Nace coa finalidade de crear unha contorna colaborativa público-público e público-privado co obxectivo de xerar as mellores accións formativas en relación coa materia de ciberseguridade, buscando desenvolver as capacidades e habilidades necesarias e de maior calidade para aqueles profesionais que se desempeñen nese ámbito.

Este 2022, do 21 ao 23 de xuño, na Escola Nacional de Policía, o congreso volve ao seu formato presencial.

Aberta a web de inscrición, libre e gratuíta para toda persoa preocupada pola súa seguridade e a dos seus no ciberespazo.

 

Fotografía do congreso de ciberwall. Fotografía da fachada da Escola Nacional de Policía.