Na Escola Nacional de Policía, en Ávila

O director xeral da Policía clausura o I grao en Estudos Policiais do Centro Universitario de Formación da Policía Nacional

Acompañado polo reitor da Universidade de Salamanca, José Manuel Corchado, quen impartiu a última lección durante o acto, Pardo Piqueras destacou “que a Policía Nacional está a vivir un momento sen precedentes no ámbito formativo”

Tras case dous anos de curso, 393 Oficiais de Policía adquiriron unha titulación universitaria adecuada para as funcións que desempeñarán na súa carreira profesional

O Centro Universitario de Formación da Policía Nacional está inmerso en numerosas actividades formativas entre as que destaca o desenvolvemento de diversos Máster universitarios ou a organización de reunións dos 116 axentes, de diferentes categorías, que son doutores e, por tanto, contan coa máxima titulación universitaria

14/06/24

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha presidido esta mañana el acto de clausura del primer grado en Estudios Policiales del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Policía (Ávila). El evento ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Salamanca, José Manuel Corchado, quien ha impartido la última lección a los alumnos y del director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, entre otras autoridades civiles y policiales.

O 24 de outubro de 2022 comezou o curso que hoxe finaliza cun acto de inauguración que presidiu A súa Maxestade o Rei Felipe VIN. Case dous anos despois, un total de 393 oficiais de Policía finalizaron os seus estudos nesta primeira edición logrando, desta maneira, a adquisición dunha titulación universitaria adecuada para as funcións que desenvolverán ao longo da súa carreira profesional. Todos eles elaboraron un traballo de fin de grao cuxas lecturas se levaron a cabo esta semana.

Na súa intervención, o director xeral ha indicado que “a posta en marcha da actividade do Centro Universitario de Formación da Policía Nacional foi un dos grandes fitos que se viviron nos últimos anos na institución policial, sendo un exemplo que certifica que a Policía Nacional está a vivir actualmente un momento sen precedentes no ámbito formativo”. Ademais, engadiu que “se queremos que o noso país siga sendo un país seguro, debemos consolidar un modelo formativo de excelencia para nosos e nosas policías”.

A formación é un dos principios reitores da actividade policial

Co grao en Estudos Policiais, a Policía Nacional está a dar cumprimento ao seu propio Plan Estratéxico, que actualiza e expón os seus obxectivos corporativos e principais liñas de traballo, en consonancia cos eixos fixados polo Ministerio do Interior. Nese Plan Institucional, a formación constitúe un dos principios reitores da actividade policial, xunto coa transformación dixital, a internacionalización, a igualdade e a protección dos dereitos humanos, a mellora das infraestruturas e o equipamento, e a colaboración institucional e cidadá.

O curso hoxe clausurado constitúe unha das actividades nas que está inmerso o Centro Universitario, unha actividade formativa da que xa se convocou o seu III edición. Ademais, no Centro Universitario xa se celebraron dúas reunións de doutores da Policía Nacional –actualmente hai 116 axentes de diferentes categorías coa máxima titulación universitaria-, defendéronse dúas teses doutorais e tamén se aprobaron os Regulamentos dos Traballos de Fin de Grao e de Regulación das Prácticas externas para o grao.

Igualmente, está a traballarse no deseño do Máster Universitario no ámbito das Ciencias Forenses e estanse desenvolvendo ferramentas tecnolóxicas e relacionadas co sistema de calidade que dean o soporte que require o Centro Universitario ademais de traballar con distintas universidades para impartir o Máster en Riscos Policiais no ámbito policial, o Máster de Cooperación Internacional policial e o Máster de Funcións Directivas en Seguridade Pública e Privada, así como crear unha Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia da Policía Nacional.

Así mesmo atópase en desenvolvemento a creación de másteres oficiais: o de Dereitos Humanos e Igualdade no ámbito da función policial, e o de Ciberdelincuencia. Ademais, este verán vaise a celebrar, en colaboración coa UNED, un curso sobre “Seguridade e Democracia”, no que se analizará a transcendencia das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no mantemento do Estado de dereito.

Mantivéronse encontros con delegacións internacionais e con universidades españolas, vanse a abrir liñas de investigación científica na Policía Nacional, e tamén se prevé a anexión a programas de doutoramento da Universidade de Salamanca e daquelas universidades públicas ás que o Centro Universitario adscríbase (Universidade de Alcalá e Universidade Complutense de Madrid).

 

Por último, abriuse a liña editorial, coa Universidade de Salamanca, para dar soporte a revístaa Ciencia Policial, e vaise a implantar no curso 2024/2025 o Máster Universitario en Seguridade Pública e Función Policial, que cursarán os inspectores alumnos inmersos no proceso selectivo de ingreso por oposición libre e ascenso por promoción interna á categoría de Inspector da Escala Executiva da Policía Nacional.