Operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Desarticulada unha organización criminal que xestionaba unha fábrica itinerante de produción clandestina de tabaco

Dispuñan dunha capacidade de produción de case 50.000.000 de cigarros ao mes e contaban con fortes medidas de seguridade como inhibidores de frecuencia e cámaras de videovigilancia

Ademais desmantelouse a primeira fábrica ilegal de produción de filtros de cigarros detectada en España onde se interviñeron 20 toneladas de acetato e a maquinaria completa para a súa fabricación con capacidade para elaborar 600.000 filtros por hora

Detívose a cinco persoas e interviñéronse case 15.000.000 de cigarros, maquinaria para as fases primaria e secundaria de fabricación, así como diverso material empregado para os labores do tabaco, o seu empaquetamiento e almacenaxe

03/07/22

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, desarticularon na localidade madrileña de Alcalá de Henares unha organización criminal que xestionaba unha fábrica itinerante de produción clandestina de tabaco. Dispuñan dunha capacidade de produción de case 50.000.000 de cigarros ao día e contaban con fortes medidas de seguridade como inhibidores de frecuencia e cámaras de videovigilancia. Ademais desmantelouse a primeira fábrica ilegal de produción de filtros de cigarros detectada en España con capacidade para elaborar 600.000 filtros por hora. Detívose a cinco persoas e interviñéronse máis de 15.000.000 de cigarros, maquinaria para as fases primaria e secundaria de fabricación, así como diverso material empregado para os labores do tabaco, o seu empaquetamiento e almacenaxe.

A investigación comezou no ano 2018 por mor dunha información proporcionada pola Oficina Europea de Loita contra a Fraude, na que un home relacionado coa fabricación ilícita de cigarros establecería unha empresa de transporte de mercadorías que operaba en todo o territorio nacional. Grazas á cooperación policial internacional, os investigadores en colaboración con axentes de Bulgaria e Alemaña, puideron pescudar que unha organización criminal estaba a dedicarse a captar cidadáns búlgaros, con coñecementos técnicos da industria do tabaco, para ser desprazados ao noso país co obxecto de traballar de forma clandestina nesta actividade.

Un centro itinerante de produción ilegal de tabaco

As investigacións dos axentes permitiron finalmente situar a fábrica ilegal nun polígono industrial da localidade madrileña de Alcalá de Henares. A localización da fábrica foi especialmente complexa, xa que os axentes detectaron que a organización cambiaba periodicamente a localización do centro de produción, que contaba con fortes medidas de seguridade como inhibidores de frecuencia e cámaras de videovigilancia.

Para evitar calquera tipo de sospeitas sobre a actividade que levaba a cabo na fábrica, a organización podía chegar a manter  ás traballadores semanas enteiras sen saír da nave en condicións insalubres, sen luz natural nin ventilación, ademais de sometelos a un férreo control con cámaras de seguridade para que cumprisen cos horarios impostos.

Unha vez que os axentes accederon á nave que servía como centro de produción ilegal, puideron observar que existían outras estruturas illadas con dobres teitos e paredes, coa intención de ocultar calquera actividade no seu interior que puidese ser detectada polos investigadores.

Máis de 15 millóns de cigarros intervidos

Durante o rexistro do centro de produción detívose a tres integrantes da organización que se atopaban desmantelando as instalacións para establecer a fábrica noutra localización distinta. Os investigadores incautaron  no interior da nave 15.280.000 cigarros, 240 quilogramos de picadura de tabaco, maquinaria completa para o picado e acondicionamento da picadura de tabaco, maquinaria para a fabricación de cigarros, paquetes e cartóns, así como material necesario para a embalaxe e almacenamento e sistemas de seguridade como inhibidores de frecuencia.

Segunda fase: Primeira fábrica ilegal de produción de filtros en España

Nunha segunda fase da investigación, na que se produciron dous arrestos, as indagacións levadas a cabo polos axentes permitiu localizar tres naves industriais vinculadas coa organización criminal. Durante os rexistros practicados descubriuse unha fábrica ilegal de filtros de cigarros, a primeira detectada ata a data en España. Nesta nave interviñéronse 20 toneladas de acetato, material precursor para a súa fabricación, así como a maquinaria completa para a súa elaboración. 

A maquinaría intervida tiña unha capacidade para elaborar máis de 600.000 filtros de cigarros por hora. Noutra das naves incautáronse 35 quilogramos de marihuana e diverso material empregado na fabricación, embalaxe e almacenamento do tabaco. Nesta fase detívose a dous integrantes da organización.

A investigación, na que se estima que o valor do tabaco intervido ascende a máis de tres millóns de euros, saldouse ata o momento cun total de cinco arrestados como presuntos responsables de pertenza a organización criminal, delito contra a propiedade industrial,  contrabando e contra a saúde pública, aínda que continúa aberta para localizar a outros integrantes da organización.