Reunirá aos máis de 90 técnicos de todo o territorio nacional

A Policía Nacional celebra as XII Xornadas Técnicas de Prevención de Riscos Laborais

levarán a cabo en Madrid durante os días 24 e 25 de novembro baixo o título Resiliencia e transformación dixital

24/11/21

Durante os días 24 e 25 de novembro, vanse a celebrar en Madrid as XII Xornadas Técnicas de Prevención de Riscos Laborais, organizadas pola área de Coordinación de Prevención de Riscos Laborais da Dirección Xeral da Policía, baixo o título Resiliencia e transformación dixital.

Nestas xornadas reuniranse os máis de 90 técnicos e especialistas de prevención cos que conta a Policía Nacional en todo o territorio nacional, co obxectivo de pór en valor a actividade preventiva desenvolvida na corporación policial, referente a nivel nacional e internacional.

Nesta ocasión, preséntase unha nova plataforma dixital concibida como sistema integral de xestión da prevención de riscos laborais coa que a Dirección Xeral da Policía realizará as avaliacións, o seguimento da planificación de accións correctoras e comunica os riscos a todos os seus traballadores.

Nestas xornadas trataranse outras cuestións do ámbito preventivo e que son desenvolvidas pola área de Coordinación de Prevención de Riscos Laborais, como son as ferramentas para a realización de avaliacións psicosociais, o mecanismo de coordinación empresarial, a nova estratexia para as medicións de hixiene e os criterios para a actual metodoloxía de investigación de accidentes.

Ademais do anterior, e dado que se puxo en marcha o novo programa de Vixilancia da Saúde 2021/2023 na Policía Nacional, por parte do Servizo de Vixilancia da Saúde exporase o sistema de seguimento e a actual metodoloxía para a adaptación dos postos de traballo policiais. 

Por último, serán presentadas aos técnicos de Prevención da área de Coordinación de Prevención de Riscos Laborais, as liñas de acción concretas recollidas no Plan de Promoción de Saúde Mental e Prevención da Conduta Suicida, así como a posta en marcha do servizo de 24 horas prestado polo equipo de intervención psicosocial.