Consellos

Uso seguro de Internet

 • Ir arriba

  Medidas a adoptar polos pais, respecto dos seus fillos

  • Hai que establecer unhas regras de uso e consecuencias.
  • Adaptar os seus horarios escolares e de estudio á utilización de dispositivos electrónicos.
  • Controlar os tempos de uso.
  • Ensinarlles a non solicitar produtos sen aprobación familiar.
  • Motivarlles para que realicen as súas propias procuras sobre temas de interese.
  • Comentarlles os efectos prexudiciais e beneficiosos do uso de Internet, que poden causar á intimidade persoal. Deben coñecer os perigos que entraña parrafear con identidades de supostos amigos e que resultan ser falsas, e nunca difundir material de contido sexual.
  • Controlar as facturas telefónicas establecendo orzamentos para gastos en liña.
  • Adicar especial atención aos xogos que os fillos adoitan recibir, intercambiar ou copiar. Non todos son divertidos, hainos perigosos e violentos.
  • Non se deben deixar convencer sobre as posibles vantaxes económicas que supoñen as compras de copias ilegais, software, películas, etc.
  • Supervisar os contidos aos que acceden, por si puidesen ser prexudiciais para a súa educación e desenvolvemento (temas pornográficos, violentos, racistas, etc.)
  • Valorar a posibilidade de instalar filtros e programas de control dos pais para acceso a determinadas actividades.
 • Ir arriba

  Medidas a adoptar polos fillos

  • En caso de ser vítima dun mal comportamento en liña, cóntallo a un adulto.
  • Non regales información: os teus datos persoais non deben estar ao alcance de descoñecidos
  • Coidado coas fotos que sobes a Internet, dan moita información sobre ti e sobre a túa familia. Pregunta aos teus pais antes de compartilas.
  • Coida a túa imaxe en liña igual que o farías na vida real.
  • Evita los contenidos que no sean apropiados para tu edad.
  • Evita os contidos que non sexan axeitados para a túa idade.
  • Ten coidado coas mensaxes estrañas e os arquivos adxuntos, poderían ser un virus.
  • Protexe o teu equipo con antivirus e contrasinais seguras.
 • Ir arriba

  Precaucións ao mercar en Internet

  • Comprobar que a Web da tenda en liña dispoña dun certificado de seguridade. Se o ten, o navegador amosará unha icona con forma de cadeado e a URL empezará por https en lugar de http.
  • Realiza as túas compras en páxinas que che inspiren confianza, onde apareza o responsable da tenda en liña e a súa localización.
  • Se é posible, utiliza unha tarxeta de uso exclusivo para realizar pagos en liña.
  • Desconfía das ofertas demasiado atractivas, xa que poderías estar ante unha Web fraudulenta ou unha estafa.
  • Non esquezas comprobar que os teus dispositivos estean configurados correctamente e a conexión a Internet é segura antes de proporcionar os teus datos persoais ou os teus datos de pagamento.
  • Nunca envíes diñeiro en efectivo para completar unha compra. Elixe con coidado o medio de pagamento.
  • Coidado con abandonar as copias dos resgardos de compra nas proximidades dos Terminais de Punto de Venta, pois conteñen información sobre as tarxetas que pode ser utilizada.
  • Non introducir o número da tarxeta en páxinas de contido sexual ou pornográfico, nos que se solicita como pretexto, para comprobar a maioría de idade.
 • Ir arriba

  Precaucións sobre o correo electrónico

  • Presta atención ao abrir mensaxes de correo de orixe descoñecido e ao abrir arquivos adxuntos..
  • Adopta as medidas necesarias, cando che ofrezan “agasallos” substanciosos e, para recibilos, teñas que chamar ao teléfono a números con tarifa especial ou números premium.
  • Pensa ben a quen facilitas a túa dirección de correo electrónico.
  • Ten activado sempre, un antivirus
  • Para que os teus datos viaxen seguros, envía as túas mensaxes cifradas.
 • Ir arriba

  Medidas a adoptar por empresas

  • Usar contrasinais de calidade e cambialas periodicamente.
  • Non deixar as contrasinais accesibles ás persoas estrañas.
  • Confiar a xestión da rede a un responsable cualificado.
  • Deseñar un protocolo do uso da rede.
  • Controlar as operacións e transaccións, en horario non habitual.
  • Establecer unha política adecuada de copias de seguridade.
  • Control sobre persoas externas á empresa (técnicos, informáticos, mantemento, etc.)
  • Actualización constante do software