Lluita contra el finançament del terrorisme

La Policia Nacional organitza el primer congrés de Col·laboració públic-privada en la lluita contra el finançament del terrorisme i els radicalismes

La jornada ha comptat amb ponències de diferents experts de la Policia, del sector públic i d'entitats privades, tots actors destacats en la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme i els radicalismes

L'esdeveniment, al que han assistit més de 200 convidats, ha estat organitzat per la Comissaria General d'Informació dins del seu compromís en la recerca i neutralització de les amenaces greus a la Seguretat Nacional

28/05/24

La Policia Nacional ha organitzat a l'auditori de CECA a Madrid, un congrés nacional sobre la “Col·laboració públic-privada en la lluita contra el finançament del terrorisme i els radicalismes”. L'encontre ha congregat a nombrosos especialistes en l'àmbit de la prevenció, detecció i lluita contra finançament terrorista. La jornada, organitzada per la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, ha comptat amb la col·laboració del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) i el Tresor Públic, i com a patrocinadors de l'esdeveniment: AEB, ASNEF, CECA, MasterCard i Sayari.

Reforçar el vincle públic-privat

En el marc d'aquesta temàtica existeixen a nivell nacional diferents grups de treball des dels quals s'ha impulsat la celebració d'aquest primer congrés, a fi d'establir i reforçar els vincles amb els subjectes obligats en la prevenció i detecció del finançament del terrorisme i radicalismes. Per a això s'han abordat, durant la jornada, temàtiques com “La situació actual del terrorisme”, “Radicalismes i el seu finançament”, “Actors encarregats del finançament del terrorisme”, “Criptomonedas com a mitjà en el finançament” i “Col·laboració públic-privada”.

Els ponents, experts en la matèria, que han participat en aquest encontre representen a les diferents organitzacions i organismes d'entitats tant públic com a privades que tenen un paper essencial en aquesta lluita contra el terrorisme. L'esdeveniment han assistits com convidats representants de les següents organismes nacionals i internacionals com l'Audiència Nacional, Banc d'Espanya, CNMV, CRAB, CITCO, EUROPOL, INTERPOL, OCP-Notariat.

El comissari general d'Informació ha inaugurat aquest primer congrés

El comissari general d'Informació de la Policia Nacional, Eugenio Pereiro Blanco, ha inaugurat la jornada al costat de Pedro Comín Rodríguez, director del SEPBLAC, Lourdes Jiménez Ramos, sotsdirectora de Tresor Públic i el comissari principal Marcial Píriz de Vargas Matxuca. Tots han destacat la importància de la col·laboració entre les diferents entitats, fonamental per a la prevenció de la problemàtica tractada.

La primera taula, moderada per Raquel Cap Pérez, directora corporativa de Riscos i Compliment de CECA, i composta per Marta Laguno Álvarez, inspectora cap de la Policia Nacional; Felipe Vergara del Toro, analista de la Policia Nacional; i Jorge Vallet Fernández, professor de la Universitat d'Alcalá, va abordar la lluita contra el finançament del terrorisme. En ella va quedar palès que les entitats financeres estan plenament compromeses en la lluita contra el finançament del terrorisme i, per a això, la col·laboració públic-privada i el coneixement de les tendències observades per les autoritats són vitals per garantir unes mesures de prevenció efectives.

Posteriorment, Juan José Matías González, responsable de Prevenció de Frau i de Blanqueig de Capitals d'ASNEF, va moderar la taula sobre el finançament del terrorisme en el SEPBLAC, organisme al que pertanyien tots els ponents de la taula: Juan Carlos Calleja, cap de Divisió; Eduardo Banyessis, responsable d'Unitat; i Antonio Sevilla, analista. La principal conclusió d'aquest debat va ser que, en tot àmbit de prevenció, ja sigui frau, blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, és fonamental el compartir informació, d'aquí la importància de la col·laboració públic-privada.

Finalment, l'Assessora Jurídica de l'AEB, María Peco González, va moderar el dialogo en “la Taula de col·laboració institucional i sector privat en la lluita contra el finançament del terrorisme”, composta per Antonio Rubèn Sánchez del Castillo, sotsdirector Operacions Contraterroristas de la INTERPOL; Luis Manuel López-Crego Gómez, oficial d'enllaç Policia Nacional (EUROPOL); Alberto López González, vice-president de Mastercard; i Claudio vaig donar Gregorio, Enterprise Account Executive de SAYARI. El principal tema que han abordat ha estat la importància de la col·laboració públic-privada entre les institucions i el sector privat en la lluita contra el finançament del terrorisme, així com els reptes i casos d'èxit que ajuden a una lluita comuna de tots dos sectors.