Comunicat de la Divisió de Formació i Perfeccionamiento

12/02/21

El 6 de març es reprenen les proves d'accés a l'Escala Bàsica de la Policia Nacional.

Es realitzaran tots els exercicis pendents excepte l'entrevista persona i el reconeixement mèdic.