Eusko Legebiltzarraren adierazpen instituzionalaren hitzez hitzeko transkripzioa / Transcripción literal de la declaración institucional del Parlamento Vasco

EUSKO LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO VASCO

lehendakaria

El Presidente

Ilustrísimo señor:

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada los días once y doce de julio de dos mil uno, ha aprobado la declaración institucional de condena ante el atentado perpetrado el día 10 de julio en Madrid, en el que perdió la vida el agente de la Policía Nacional don Luis Ortiz de la Rosa, con arreglo al texto del anexo adjunto.

Lo que tengo el honor de comunicar a V.I a los efectos oportunos

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2001.

Jaun txit argia.

Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, bi mila eta bateko uztailaren hamaikan eta hamabian egindako osoko bilkuran, eransten den testuaren arabea onestsi du erakunde adierazpen bat, uztailaren 10ean Madrilen Luis Ortiz de la Rosa polizia nazionalari berriotea eragin sien atentatua gaitxesteko dena

Horren berri ematea dizut, jaun txit argi hori, dagozkion ondorioctarako

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 12a.